Tillbaka

Undantag i huvudstadsregionens närtågstrafik på grund av banarbete

Undantag i huvudstadsregionens närtågstrafik på grund av banarbete

Publicerad 23.05.2019

Projekten gällande säkerhetsanordningar vid Helsingfors bangård och Böles västra tilläggsspår påverkar områdenas tågtrafik under sommaren.

Trafikledsverket gör sommaren 2019 banarbete längs banavsnittet Helsingfors-Böle, vilket kommer att påverka tågtrafiken. Arbetet berör Helsingfors bangård och Böle stationsområde. Dessutom bygger Trafikledsverket ett nytt tilläggsspår och en ny stationsplattform i Böle, ett projekt som genomförs som en del av centrala Böles kommande Tripla-centrumkvarter.

Arbetet påverkar tidvis även tågpassagerare eftersom man tvingas stänga av plattformar för en stund samt att vissa tågturer kommer annulleras. Den största påföljden är att kustbanans E- och Y-tåg annulleras under vardagar 24-30.6 och 15-28.7 samt att trafiken ersätts med U- och L-tåg. På sommaren sker också ändringar gällande tågens avgångsplattformar i Böle.

Numreringen för plattformar ändras i Böle i augusti

Numreringen för plattformar ändrar vid Böle station på måndag 12.8 när plattform 5b blir 6 och plattform 6 blir 7 osv. Efter ändringarna kommer plattformarna vara numrerade mellan 1 och 10.  Tågtrafiken på det nya tilläggsspåret börjar i oktober och den nya plattformen kommer ha nummer 11. 

Böles västra tilläggsspår ökar kapaciteten längs huvudbanan

Det västra tilläggsspåret ökar antalet spår som går åt Böle-Riihimäki-hållet från plattformarna vid Böle station, vilket betyder att det längs med stationen kan gå två fjärrtrafikbanor i båda riktningarna. År 2035 antas antalet tågpassagerare vid Böle station uppgå till cirka 100 000 dagligen.

Konstruktionen av det västra tilläggsspåret har följt tidtabellen och trafiken inleds enligt planen 21.10.2019. Plattformen är redan nästan färdig och i det här skedet bygger man banornas överbyggnader. Höstens arbete är gäller elektrifiering.

Tilläggskapaciteten tas i bruk till fullo före slutet av 2020. Egentliga banändringar görs en spår åt gången under 2020. Banändringarna görs i skeden så att det påverkar trafiken så lite som möjligt.

Mer information om sommarens tidtabells- och plattformsändringar 

Resenärer ombeds kontrollera tågens tidtabeller och avgångsplattformar från stationens informationstavlor. Mer information om ändringar hittas även på webbplatserna HSL.fi, reittiopas.hsl.fi och VR.fi.

Mer information om projekt vid Trafikledsverket:

Projektet för Helsingfors bangård, projektchef Pekka Rautoja, tfn 029 534 3829, pekka.rautoja@vayla.fi

Projektet för Böles tilläggsspår, projektchef Jarmo Nirhamo, tfn 029 534 3596, jarmo.nirhamo@vayla.fi

Böle är en av Finlands mest trafikerade järnvägsstationer; under ett dygn kör över tusen tåg via stationen. Bannätets funktion i området kring Helsingfors och Böle påverkar märkbart hur tågtrafiken löper i hela landet.

Projektet för att förbättra funktionaliteten vid Helsingfors bangård (HELRA) är också en del av Böles helhetsförnyelse. Projektet förbättrar bangårdens funktionalitet och minskar trafikens störningskänslighet. Dessutom medför Böles nya västra tilläggsspår flexibilitet till hela Finlands tågtrafik och ger möjlighet att öka tågturerna.


reaktionapit
Sidan uppdaterad 19.10.2015