Tillbaka

Tunnelborrmaskiner arbetar i två skift på Rv 12 Lahtis södra ringväg

Tunnelborrmaskiner arbetar i två skift på Rv 12 Lahtis södra ringväg

Publicerad 30.1.2019

På Rv 12 Lahtis södra ringväg, i Liipola-tunneln, arbetar tunnelborrmaskinerna (TBM-maskiner) i två skift.

TBM-maskinerna används för tunneldrivning: de borrar hål för injektering, utgrävning och bultar. De massiva, omkring 17 meter långa och 42 000 kilo tunga maskinerna gör att man kan arbeta effektivt. De kan borra 5,5 meters hål för utgrävning och upp till 24 meter långa injekteringshål. Omkring 1080 ton sten lossnar på en gång – alltså 50 lastbilslaster!

Utöver effektivitet förmår tunnelborrmaskinerna också utföra mycket noggrant arbete. De ges tunnellinjens koordinater, borrschemat och navigeringspunkter på förhand. Arbetsledaren instruerar maskinföraren, det vill säga borraren, till rätt plats och orienterar takymetern (en takymeter är ett mätinstrument som används vid lantmäteri för att uppmäta olika punkters positioner radiellt). Därefter styr maskinföraren borrningen till rätt koordinater med hjälp av takymetern.

Borrare lär sig sitt arbete av erfarna arbetare

I projektet Rv 12 Lahtis södra ringväg används fyra borrar i Liipola-tunneln: en i vardera tunneln, en i den östra tunnelmynningen medan den fjärde används för att borra hål för bultar i den västra ändan. Borrarna används flitigt – sedan början av maj har man borrat i Liipola-tunneln varje vardag.

De som används i Rv Lahtis södra ringväg har också vissa specialegenskaper, såsom stånghanterare, vattenmätning och automatisk borrning.

De som kör tunnelborrmaskinerna, det vill säga borrarna, arbetar i två skift på byggplatsen på Rv 12 Lahtis södra ringväg. Inga särskilda utbildningskrav ställs på borrarna, men exempelvis ordnar samkommunen för utbildning i Norra Karelen kurser där bergbyggare utexamineras. Vanligtvis är borrningsarbetet något man lär sig under ledning av mer erfarna borrare. Arbetet är mycket självständigt och borrare spenderar ofta hela arbetsdagen, förutom lunchrasten, ensam i tunnelborrmaskinen under marken.

Mörkt men trevligt

Borrningen sker via skärm och joystick medan man sitter på en bekväm stol. Man kan också borra stående. Borren avger ett mycket kraftigt ljud: utanför tunnelborrmaskinen är bullernivån cirka 130 dBA. Maskinens styrhytt är ändå isolerad, och bullernivån inne i styrhytten är på samma nivå som i en vanlig personbil.

Själva körandet är som att köra en vanlig arbetsmaskin. Tunnelborrmaskinen förflyttas genom att köras till arbetspunkten. Det blir alltså enbart ett par hundra meters vanlig körning per dag. Tunnelborrmaskinens dieselmotor används enbart när maskinen flyttas. I praktiken ger den alltså knappt upphov till några utsläpp alls under en dag. Själva borranordningen drivs hydrauliskt med elmotor. Därför uppstår inga utsläpp i tunneln. Dammbekämpningen sker med vatten.

Innan TBM-maskinerna togs i bruk i början av 70-talet gick tunneldrivning betydligt långsammare. Då användes tryckluftsdrivna, knämatarmonterade borrmaskiner med vilka man kanske kunde borra ett ungefär 100 meter djupt hål under ett arbetsskift. Med de nuvarande maskinerna, som har tre bommar, kan man lätt borra 1 500 meter långa hål under ett skift. I framtiden blir maskinerna allt mer automatiserade och kan fjärrstyras. I vissa gruvor används redan sådana här maskiner.

Mer information:
Projektledare Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, janne.wikstrom@vayla.fi

Följ med projektet:
www.vayla.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Målet med projektet rv 12 Lahtis södra ringväg är att trygga en smidigare och säkrare trafik på riksväg 12 samt främja utvecklingsmöjligheterna för markanvändning och näringsliv i hela Lahtisregionen. Till projekthelheten Rv 12 Lahtis södra ringväg hör byggandet av Lahtis södra ringväg vid riksväg 12 och förbättrandet av den södra infartsvägen till Lahtis vid landsväg 167. Arbetet på landsväg 167 inleddes våren 2017 och arbetet på riksväg 12 våren 2018.

Trafikledsverket ansvarar för planering, utveckling och underhåll av vägnätet, järnvägar och farleder. Vi sörjer också för servicenivån i trafiken samt att delta samordningen av trafiken och markanvändningen. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


reaktionapit