Tillbaka

Trafikverket är nu Trafikledsverket

Trafikverket är nu Trafikledsverket

Publicerad 01.01.2019

Reformerna av trafikförvaltningen träder i kraft i dag 1.1.2019. Trafikverket är nu Trafikledsverket (på finska Väylä).

Trafikledsverket fokuserar på att planera, utveckla och underhålla väg-, järnvägs-, och farledsnätet. Vi ansvarar också för att organisera trafikstyrning och vintersjöfart. Trafikledsverket delta i samordningen av trafiken och markanvändningen.  

Ansvar för en infrastrukturegendom på över 20 miljarder euro

Kari Wihlman fortsätter som Trafikledsverkets generaldirektör. Vid Trafikledsverket arbetar 400 sakkunniga, men indirekt sysselsätter vi över 12 000 personer genom investeringsprojekt, planering och underhåll. Ämbetsverkets årsbudget är 2 miljarder euro och vi ansvarar för en infrastrukturegendom på över 20 miljarder euro.

Kundbetjäning genom samarbete

Trafikledsverket har nära samarbete med olika aktörer. I dag, 1.1.2019, inleder bolaget Traffic Management Finland Group, som ansvarar för trafikstyrningen av alla transportslag, sin verksamhet. I dag inleder också det nya Transport- och kommunikationsverket Traficom sin verksamhet. Traficom ansvarar bland annat för trafiktillstånd, behörigheter och övervakning. De regionala NTM-centralerna ansvarar, under Trafikledsverkets ledning, för att landsvägstrafiken ska vara smidig och säker och för vägunderhållet inom sina respektive områden.   
 
Responskanalerna förblir oförändrade

Respons om trafiklederna kan ges på följande sätt:

-       Brådskande respons om vägens skick eller trafikproblem 24/7: Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (tjänsten tillhandahålls av Traffic Management Finland Group)

-       Till Trafikens kundservice kan du ge respons, ställa frågor och ge förbättringsförslag och lämna meddelanden om landsvägar, järnvägar och farleder. Ta kontakt via nätet  https://liikenne.palautevayla.fi/ eller via nummer 0295 020 600 (tjänsten tillhandahålls av NTM-centralen).

Uppdaterad information om trafiken:

- Trafikläget-tjänsten,  information om störningar, vägväder samt drift och underhåll

- Asemainfo.fi, passagerarinformation om järnvägstrafiken

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt att delta samordningen av trafiken och markanvändningen. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015