Tillbaka

Trafikledsverket utvecklar cykelparkeringen vid stationer i samarbete med kommunerna

Trafikledsverket utvecklar cykelparkeringen vid stationer i samarbete med kommunerna

Publicerad 27.09.2019

Via samarbete mellan Trafikledsverket och kommunerna ska cykelparkeringen vid totalt 14 järnvägsstationer förbättras inom 2019. Målet är att allt fler stationer ska få cykelställ med ramlåsning och cykeltak. Syftet med dessa utvecklingsåtgärder är att det ska kännas tryggare för cyklisterna att lämna sin cykel på cykelparkeringen.

I fjol gjorde Trafikledsverket en utredning om nuläget och utvecklingsbehoven för cykelparkeringen på järnvägsstationer av klass I för fjärrtrafik. Till följd av utredningen kommer Trafikledsverket i år att förbättra cykelparkeringen vid totalt 14 stationer i samarbete med kommunerna. Bland annat på Salo järnvägsstation kommer framhjulsställen att tas bort och ersättas av cykelställ med ramlåsning. Andra stationer där cykelparkeringen ska utvecklas är till exempel Riihimäki, Villmanstrand och Tammerfors.

Med hjälp av utredningen ville Trafikledsverket särskilt höra medborgarnas synpunkter på hur cykelparkeringen på stationerna behöver utvecklas. Trafikledsverket samarbetar aktivt även med Cykelförbundet för att hitta så bra och säkra lösningar som möjligt för cykelparkeringen.

”De största problemen med cykelparkeringen är för tillfället cykelparkeringarnas dåliga kvalitet och det otillräckliga antalet cykelställ. En del av cykelparkeringarna finns dessutom på ologiska platser. Det finns förstås stationer där cykelparkeringen finns på en bra och logisk plats, såsom i Riihimäki och Villmanstrand. För tillfället torde landets bästa cykelparkering finnas i Dickursby”, berättar Matti Koistinen på Cykelförbundet.

På Dickursby station finns en cykelhall, där användarna måste identifiera sig med sitt resekort. Cykelhallen är ett bra exempel på en säker och väderskyddad cykelparkering som är värd att eftersträva även på andra stationer. Cykelhallar är vanliga också utomlands i aktiva cykelstäder, såsom Köpenhamn och Utrecht.

Cykelparkeringen på de finländska stationerna är för tillfället beklagligt dålig, men den förbättras kontinuerligt. Genom att utveckla cykelparkeringen vill Trafikledsverket uppmana medborgarna att ta sig fram på ett miljövänligt sätt och öka trygghetskänslan kring cykelparkeringen.


Sidan uppdaterad 19.10.2015