Tillbaka

Trafikledsverket fick beröm i två olika arbetssäkerhetstävlingar

Trafikledsverket fick beröm i två olika arbetssäkerhetstävlingar

Trafikledsverket vann klassen för byggherrar i Rakennusteollisuus arbetssäkerhetstävling Uudenmaan Turvallisesti 2000-luvulla (Säkert i Nyland på 2000-talet). Trafikledsverket placerade sig också i den globala täten vad gäller arbetssäkerhet i en nivåklassificering av forumet Nolla tapaturmaa (Noll olyckor).

I arbetssäkerhetstävlingen Turvallisesti 2000-luvulla belönas det företag, den arbetsplats och den byggherre som bäst skött arbetssäkerhetsärenden år 2018. Trafikledsverket tog hem segern i klassen för byggherrar med goda motiveringar. Det har inte inträffat en enda allvarlig olycka på de byggplatser där Trafikledsverket låter bygga något. Det har upprättats högklassiga säkerhetsdokument för alla byggplatser och handlingarna har också hållits uppdaterade.

”Vi tog emot priset med glädje. Vi strävar dock efter att ständigt bli bättre i enlighet med vår egen strategi”, försäkrar Heikki Hernesmaa, säkerhetsdirektör vid Trafikledsverket.

Risto Lappalainen, expert på arbetssäkerhet vid Trafikledsverket, tog emot priset vid säkerhetsveckans huvudseminarium.

”Jag har samma förhållningssätt till arbetssäkerhet som till min älskade hobby turskidåkning. Även i den här grenen måste man behålla fattningen för att inte bli i snön och frysa. Vi tänker även i fortsättningen till alla delar och genom samarbete satsa på arbetssäkerhet. Vi får vara mycket stolta över det beröm och de erkännanden vi får utifrån”, uppmanar Lappalainen.

Med noll olyckor som mål


Trafikledsverket placerade sig i den globala täten vad gäller arbetssäkerhet i en nivåklassificering av forumet Nolla tapaturmaa (Noll olyckor). Detta innebär att Trafikledsverket i fråga om arbetssäkerhet hör till de 31 bästa företagen i landet. Nivåklassificeringar tilldelades sammanlagt 92 arbetsplatser i Finland. I tävlingen låg fokus på såväl Trafikledsverkets personal som säkerheten på byggplatserna.

För att lyckas i nivåklassificeringen ska byggplatsen ständigt utveckla nya metoder för att främja arbetets säkerhet och sundhet. Trafikledsverket har fäst särskild uppmärksamhet vid att informera om arbetssäkerhet och noggrant följa upp olyckor.

”Man antar vanligtvis att risken för arbetsolyckor är störst på byggplatser, men så är inte fallet. De flesta arbetsolyckorna inträffar på vanliga arbetsresor. Även dessa har varit sällsynta hos oss. Tack vare aktiv informering är vår personal mycket vaken”, berättar Kimmo Heiskari, arbetarskyddschef vid Trafikledsverket.

Som motivering till den goda nivåklassificeringen nämndes dessutom Trafikledsverkets förbättrade samarbete med serviceproducenter och kampanjen för att förebygga sexuella trakasserier.

Ytterligare information:
Risto Lappalainen
Expert på arbetssäkerhet, Trafikledsverket
p. 029 534 3966
risto.lappalainen@vayla.fi


Sidan uppdaterad 19.10.2015