Tillbaka

Trafikledsverket börjar mäta skakningar orsakade av tågtrafiken i Lojoregionen

Trafikledsverket börjar mäta skakningar orsakade av tågtrafiken i Lojoregionen

Publicerad 13.11.2019

Medborgare har kontaktat Trafikledsverket angående skakningar orsakade av tågtrafiken på banavsnittet Hyvinge–Karis, därtill inleder Trafikledsverket noggrannare mätningar utifrån kontakterna.

Koltågtransporter från Ryssland till Koverhar i Hangö har inletts på banavsnittet i slutet av oktober, och per dag körs några transporter. Kunderna har huvudsakligen klagat på nattliga skakningar. Skakningarna stör framför allt boendetrivseln, mer sällsynt är risken för att byggnaderna ska skadas.

”Vi har nu fått tillräckligt med kontakter till planeringens grund och inleder mätningarna så snabbt som möjligt. Mätningarna tar cirka 10 dagar/objekt. I skakningsmätningarna mäter man skakningar i byggnader orsakade av godstrafiken. Mätningar utförs vid 5–10 objekt i Lojoregionen. Utgående från resultaten överväger vi eventuella åtgärder”, berättar Markku Nummelin, direktör för järnvägstrafiken.

”Enligt undersökningar som vi utfört i Björneborg orsakas skakningarna av utländska vagnars varierande avstånd mellan boggin, inte så mycket vagnarnas skick. Enligt resultaten skulle först en betydande hastighetssänkning väsentligt minska på skakningarna. Detta skulle minska på antalet tåg som ryms på banan, alltså försvaga resenärernas rörelse och näringslivets verksamhetsmöjligheter”, säger Nummelin.

Ytterligare information för medier:

Direktör för järnvägstrafiken Markku Nummelin, tfn 029 534 3971
Teknik och miljö-avdelningens direktör Minna Torkkeli, tfn 029 534 3632

Kundkontakter:

Trafikens kundtjänst, tfn 0295 020 600
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Information på nätet (på finska):

https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015