Tillbaka

Trafikledernas framkomlighet tryggas

Trafikledernas framkomlighet tryggas

Publicerad 17.3.2020

Också under utmanande omständigheter tryggas trafiknätets framkomlighet. Trafikledsverket iakttar statsförvaltningens gemensamma riktlinjer och beredskapen hos Trafikledsverkets samarbetspartner att begränsa utbredningen av coronaviruset inom kritiska funktioner säkerställs så vittgående som möjligt.

För att bevara Trafikledsverkets funktionsförmåga även under exceptionella omständigheter som dessa, har personalen uppmanats arbeta på distans i så stor utsträckning som möjligt.

Trafikledsverket ställer om möten med intressegrupper och ordnar dem virtuellt. Seminarier och andra evenemang inom branschen har senarelagts eller ställts in.

Eftersom allmänna sammankomster inte ordnas tillsvidare, ordnas virtuella höranden av medborgare i samband med projekt.  

Trafikens kundservice kan nås som normalt på adressen https://liikenne.palautevayla.fi/ eller per telefon, kontaktuppgifter http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1. Liksom tidigare kan Vägtrafikantlinjen 0200 2100 (24/7) kontaktas ifall akuta problem som kräver omedelbar reparation uppstår. Trafikledsverket och projektkanalerna (webbplatser, kanaler på sociala medier) är tillgängliga på normalt sätt.