Tillbaka

Trafiken på Rv 1 i Kyrkträsk dirigeras till en omväg

Trafiken på Rv 1 i Kyrkträsk dirigeras till en omväg

Publicerad 02.05.2017

Projektet med att förbättra riksväg i Kyrkträsk i Esbo framskrider. Onsdag 3.5 dirigeras trafiken mot Helsingfors till en omväg, som används långt in på hösten. Den nya hastighetsbegränsningen på vägsträckan är 60 km/h.

Förbättringen av riksväg 1, som inleddes i slutet av mars i Kyrkträsk, för med sig nya trafikregleringar. På onsdag öppnas det en ny omväg i riktning mot Helsingfors med den lägre hastighetsbegränsningen 60 km/h. Längre fram i entreprenaden kommer en motsvarande, drygt 600 meter lång omväg, också att tas i bruk i riktning mot Åbo.

Enligt Jukka Hietaniemi, projektchef vid Trafikverket, kommer omvägarna och de lägre hastigheterna att skapa trängsel i pendeltrafiken på morgnarna och eftermiddagarna särskilt i Kyrkträsk och Gloms.

"Det är fortfarande två körfält i användning i bägge riktningarna, men under de första dagarna lönar det sig ändå att reservera lite mera tid för resorna. Det här är en av Finlands livligast trafikerade vägsträckor", säger Hietaniemi.

Specialarrangemangen i trafiken genomförs så att de ska orsaka så liten olägenhet som möjligt för trafikanterna och invånarna i området, som uppmanas att ta det lugnt.

"Sänkta hastighetsbegränsningar används enligt behov. Det är skäl att följa hastighetsbegränsningarna, för dessa har också utfärdats för att skydda dem som arbetar på byggarbetsplatsen", förklarar Hietaniemi.

Den grundläggande reparationen eliminerar översvämningsriskerna

I förbättringsprojektet på Rv 1 höjs vägen i Kyrkträsk med cirka en meter över befintlig vägnivå. Sättningen i vägen svämmar lätt över vid störtregn och på våren med trafikstörningar och farliga situationer som följd.

Vägsträckan som höjs upp är 650 meter lång. I praktiken byggs riksvägen i Kyrkträsk i två etapper genom att installera påldäcken under vägen på nytt. Samtidigt förbättrar man bullerskyddet i småhusområdet i Gloms, reparerar broarna i Kyrkträsk och Kasaberget samt bygger Grannasbacksbrons överfart och ett parkstråk som leder till den. De två sistnämnda finansieras av Esbo stad.

Förbättringsarbetet blir klart under 2018 och arbetet påbörjas på körfälten i riktning mot Åbo. I år låter också NTM-centralen göra broreparationsarbeten mellan Ring III och Mustajoki.

"Det är bekvämare för trafikanterna att vi åtgärdar allt detta samtidigt. På så sätt får vi en längre vägsträcka i skick på en gång", säger Jukka Hietaniemi.

Det finns aktuell information om hur projektet framskrider på Trafikverkets webbsidor och på projektets Facebook-sidor:

www.trafikverket.fi/kyrktrask 

www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi

https://www.facebook.com/vt1kirkkojarvi

Ytterligare information:

Jukka Hietaniemi
Projektchef, Trafikverket
Tfn 029 534 3513
jukka.hietaniemi@trafikverket.fi

Marja Wuori
Projektingenjör, Trafikverket
Tfn 029 534 3834
marja.wuori@trafikverket.fi

Åtgärderna på riksväg 1 i Kyrkträsk eliminerar framkomlighets- och säkerhetsproblemen till följd av översvämningar. Bullerolägenheterna från trafiken minskar och nätverket av gång- och cykelvägar blir bättre. De totala kostnaderna för reparationsarbetet, som blir klart 2018, uppgår till cirka 12 miljoner euro. Projektet genomförs av Trafikverket. www.trafikverket.fi/kyrktrask,  www.facebook.com/vt1kirkkojarvi

 

 

 

 


Sidan uppdaterad 19.10.2015