Tillbaka

Trafiken på riksväg 1 i riktning mot Åbo leds om i Kyrkträsk

Trafiken på riksväg 1 i riktning mot Åbo leds om i Kyrkträsk

Publicerad 16.05.2017

Projektet med att förbättra riksväg i Kyrkträsk i Esbo har nu nått följande skede. Torsdagen den 18 maj kommer också trafiken i riktning mot Åbo att dirigeras till en omväg. Hastighetsbegränsningen på vägsträckan är 60 km/h.

Förbättringen av riksväg 1, som inleddes i slutet av mars i Kyrkträsk, ändrar trafikregleringarna i riktning mot Åbo. På torsdag tas det i bruk en ny, cirka 600 meter lång omväg, på vilken hastighetsbegränsningen är 60 km/h.

Enligt Jukka Hietaniemi, projektchef vid Trafikverket, kommer omvägen och de sänkta hastigheterna att i viss mån skapa trängsel i pendeltrafiken på morgnarna och eftermiddagarna, särskilt i Kyrkträsk och Gloms. Det här är en av Finlands livligast trafikerade vägsträckor, så under de första dagarna lönar det sig att reservera lite mer tid än vanligt för sina resor.

"Två körfält är fortfarande i bruk i båda riktningarna och för ett par veckor sedan togs en motsvarande trafikregerling i bruk i riktning mot Helsingfors. Det är viktigt att hålla säkerhetsavståndet och anpassa sin körning", säger Hietaniemi.

Specialarrangemangen i trafiken genomförs så att de ska orsaka så liten olägenhet som möjligt för såväl trafikanterna som invånarna i området.

Det är skäl att följa hastighetsbegränsningarna och vägmärkena, eftersom dessa också är till för att skydda dem som arbetar på byggarbetsplatsen", förklarar Hietaniemi.

Väghöjningen eliminerar risken för översvämning

I förbättringsprojektet på riksväg 1 höjs vägen i Kyrkträsk med cirka en meter över befintlig vägnivå. Vid störtregn och på våren har sättningen i vägen har orsakat översvämningar, med trafikstörningar och farliga situationer som följd.

Vägavsnittet höjs upp på en 650 meter lång sträcka. Samtidigt förbättrar man bullerskyddet i småhusområdet i Gloms, reparerar broarna i Kyrkträsk och Kasaberget samt bygger Grannasbacksbrons överfart och ett parkstråk som leder till den. De två sistnämnda finansieras av Esbo stad.

Förbättringsarbetet blir klart under 2018. I år  låter också NTM-centralen göra broreparationsarbeten mellan Ring III och Mustajoki.

Det finns aktuell information om hur projektet framskrider på Trafikverkets webbsidor och på projektets Facebook-sidor: www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi

www.trafikverket.fi/kyrktrask 

https://www.facebook.com/vt1kirkkojarvi

 

Ytterligare information:

Jukka Hietaniemi
Projektchef, Trafikverket
Tfn 029 534 3513
jukka.hietaniemi@trafikverket.fi

Marja Wuori
Projektingenjör, Trafikverket
Tfn 029 534 3834
marja.wuori@trafikverket.fi

Taisto Malinen
Arbetsplatschef
Kreate Oy
Tfn 050 5280272
taisto.malinen@kreate.fi

Åtgärderna på riksväg 1 i Kyrkträsk eliminerar framkomlighets- och säkerhetsproblemen till följd av översvämningar. Bullerolägenheterna från trafiken minskar och nätverket av gång- och cykelvägar blir bättre. De totala kostnaderna för reparationsarbetet, som blir klart 2018, uppgår till cirka 12 miljoner euro. Projektet genomförs av Trafikverket.  www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi, www.trafikverket.fi/kyrktraskwww.facebook.com/vt1kirkkojarvi

 

 


Sidan uppdaterad 19.10.2015