Tillbaka

Träd avverkas i Veikkola den första veckan i februari

Träd avverkas i Veikkola den första veckan i februari

Publicerad 31.1.2020

I byn Veikkola i Kyrkslätt förbereds byggandet av bullerskärmar. På en 2,5 kilometer lång vägsträcka vid Veikkola byggs ny bullerskärmning och dessutom grundrepareras två broar på vägsträckan.

Avverkningarna på området inleds vecka 6. Arbetet stör inte trafiken. Största delen av de träd som avverkas på grund av bullerskärmarna finns på samma sida av Åboleden som Veikkola tätortsområde.

Mer information

Jarmo Nirhamo
Projektchef
Trafikledsverket
Tfn 029 534 3596
jarmo.nirhamo@vayla.fi