Tillbaka

Tågresenärerna önskar fungerande, trivsamma och städade stationsområden

Tågresenärerna önskar fungerande, trivsamma och städade stationsområden

Publicerad 11.5.2020

Trafikledsverket fick under fjolåret 16 779 kundresponser, varav 15 691 gällde vägnätet, 1 016 bannätet och 72 farleder. Knappt hälften av responsen om bannätet gällde plattformar. Den största kvantitativa responsen handlade om järnvägsstationer i Södra Finland.

Under fjolåret skickade tågresenärerna 414 responser om plattformarna.

"Top4 för responsen om plattformarna fördelas ganska jämnt mellan trasiga hissar och rulltrappor, osnygghet, brister i vinterunderhållet och trasiga konstruktioner. Responsen om konstruktioner gäller bland annat beläggningen på plattformen, trasiga bänkar, räcken eller tak, låga plattformar, trappor eller tunga dörrar", berättar Riitta Tammi som ansvarar för medborgarnas klientskap vid Trafikledsverket.

Feedback kommer från hela Finland, men tyngdpunkten ligger på respons från järnvägsstationer i Södra Finland.

Responsen om tillgänglighet har ofta att göra med oanvändbara hissar. Denna respons har räknats in i kategorin ”hissar, rulltrappor, tillgänglighet”. Eftersom respons om tillgänglighet vid Trafikledsverkets kundservicecentral som behandlar respons även har inordnats i andra responskategorier finns det inga exakta uppgifter om deras antal.

"Responsen gäller saker som oroar eller stör människors vardag i samband med tågresor. Utöver Top4 får vi respons om till exempel släckta lampor, klockor som stannat eller visar fel tid samt vandalisering", säger Tammi.

Förra året omfattade responsen också ett fyrtiotal blygsamma önskemål. Resenärerna ville ha fler bänkar, tillgänglig passage till eller från plattformar, trivsammare utrymmen, fler papperskorgar, rökförbud och så vidare.

Önskemål och respons kan skickas via Trafikens kundservice

Trafikledsverket ansvarar för plattformsområdena och de statiska skyltar som finns där. Finrail ansvarar för tidtabellsskärmarna och utropen på plattformsområdet.

Mer information:

Riitta Tammi, sakkunnig, medborgarnas klientskap, tfn 029 534 3229 eller fornamn.efternamn@vayla.fi