Tillbaka

Skakningar orsakade av järnvägstrafiken undersöks i Björneborgregionen i augusti

Skakningar orsakade av järnvägstrafiken undersöks i Björneborgregionen i augusti

Publicerad 12.08.2019

Målet med provkörningarna är att utreda hur vagnens lastgrad och tågets hastighet påverkar skakningarna som orsakas av järnvägstrafiken. Provkörningarna körs under två veckoslut 17–18.8.2019 och 23–25.8.2019.

Provkörningarna är en del av regionens kommuners, bannätets innehavare Trafikledsverkets, operatören VR Transpoints och befraktarens utredning om skakningar som godstågen orsakar i Björneborgregionen. Utifrån utredningens resultat utgör man vilka åtgärder kunde lösa skakningsproblemet.

”Målet är att hitta en balans mellan att försäkra invånarnas boendetrivsel och att möjliggöra verksamhetsförutsättningar för näringslivet”, konstaterar Markku Nummelin, direktör för järnvägstrafiken vid Trafikledsverket.

Provkörningarna körs med normal utrustning som används i dessa tåg och med denna last, alltså i praktiken med hellånga godståg som körs tomma och fulla med olika hastigheter (40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h och 80 km/h). Provtåget kör mellan Björneborg och Harjavalta.

Provkörningarna körs på den övriga trafikens villkor från tidig morgon till midnatt vilket orsakar mer buller och skakningar än normalt. Provkörningarna ökar också på tågtrafiken i regionen. På grund av detta önskar vi särskild uppmärksamhet i plankorsningarna i regionen. Att röra sig på järnvägsområden är absolut förbjudet.

Representanter för media kan följa med provkörningarna på lördagen 17.8.2019 kl. 10.30–12.00 på adressen Friitalantie 5, Ulvila. Bannätets innehavare, representanter för operatören och befraktaren är på plats för att svara på frågor.

Provkörningarnas preliminära resultat behandlas mellan regionens kommuner, bannätets innehavare, operatören och befraktaren under hösten 2019.

Bakgrunden till provkörningarna är kontakter som ökat från förra året från invånarna som bor vid järnvägen. Kontakterna har handlat om ökade skakningar.

Ytterligare information:

Mediakontakter:
Direktör för järnvägstrafiken Markku Nummelin, tfn 029 534 3971
Teknik och miljö-avdelningens direktör Minna Torkkeli, tfn 029 534 3632

Kundkontakter:
Trafikens kundservice 0295 020 601,
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Mediers anmälningar för att följa med provkörningarna: Enhetschef Hanna Ackley, hanna.ackley@vayla.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015