Tillbaka

Säkerheten ska vara tillgodosedd när fyrar används inom turismen

Säkerheten ska vara tillgodosedd när fyrar används inom turismen

Publicerad 04.07.2019

En aktiv helhetsbetonad uppföljning av säkerheten borgar för att fyrarna fortsättningsvis kan användas inom turismen. Myndigheterna har tvingats stänga många historiskt intressanta fyrar av säkerhetsskäl. Fyren Säppi utanför Björneborg klarade igen till besökarnas glädje brandsynen som utförs vart femte år.

Väylä låter regelbundet utföra säkerhetsgranskningar på sina fyrar för att säkerställa att så många som möjligt även i fortsättningen ska kunna användas som turistmål. Satakunta räddningsverk utförde denna sommar den vart femte år återkommande brandsynen på Säppi fyr. Väyläs arbetarskyddsexpert Risto Lappalainen gjorde samtidigt en allmän säkerhetsgranskning på fyren.

”Viktigast är den helhetsmässiga säkerheten. Väyläs uppgift är att utföra säkerhetsgranskningar och underhållsåtgärder på fyrarna, men en del av granskningarna initieras även av myndigheterna, såsom brandsynen denna sommar”, berättar Lappalainen.

Det trafikhistoriska byggnadsbeståndet på Säppi omfattar fyren, dess personalbostäder och lotsstationen. Fyren som Väylä äger har hyrts ut till föreningen Säppi 2000 ry, som har till uppgift att upprätthålla fyrkulturen på ön Säppi. Föreningen ger besökarna möjlighet att bekanta sig med ön och fyren på egen hand. Ansvaret för fyrens underhåll och säkerhet vilar ändå på Väylä.

Alla fyrar som Väylä äger är inte säkra nog som besöksobjekt. Därför har man varit tvungen att stänga en del av dem.

”Många förundrar sig över varför Väylä stänger fyrar som besöksobjekt. Själva fyrarna är ju magnifika, men vissa av dem är inte säkra att besöka. Finansiering för att sätta alla fyrar i skick har tyvärr inte funnits”, säger Lappalainen.
 

Många fyrar är fortfarande fungerande säkerhetsanordningar för sjöfarten

Fyrar förekommer i många stämningsfyllda berättelser. Fyrarna har haft en viktig uppgift i sjöfartens säkerhet. Många av landets fyrar är fortfarande säkerhetsanordningar för sjöfarten. Säkerhetsanordningarna för sjöfarten märker ut farlederna där det är tryggt att färdas.

”Merparten av fyrarna är fortfarande fungerande säkerhetsanordningar för sjöfarten. Deras betydelse för fartygens navigering har ändå minskat”, berättar projektchefen för farledshållning Joonatan Ahlroos på Väylä. Till Ahlroos ansvarsområde hör Skärgårdshavets, Bottenhavets och Ålands farledsskötsel.

”Säkerhetsanordningar för sjöfarten är utöver fyrar bland annat ensmärken, båkar, rand- och radarmärken, kummel, bojar och prickar. Med hjälp av alla dessa strävar man efter att trygga fartygens färd i Finlands steniga vatten”, fortsätter Ahlroos.

Även om fyrarnas betydelse som säkerhetsanordningar har minskat, håller man fortfarande ljuset tänt idem. I stället för fyrberättelsernas ensamma fyrvaktare är det nu Väylä som ser till att fyrljuset tänds. Den historiska stämningen har dock bevarats och fyrbesök är en trend inom den inhemska turismen.

Mer information:

Joonatan Ahlroos
Projektchef, farledshållning
tfn 029 534 3216
joonatan.ahlroos@vayla.fi

Säppi 2000 ry webbplats


Sidan uppdaterad 19.10.2015