Tillbaka

Saima kanal öppnas för godstrafik måndag 30.3.2020

Saima kanal öppnas för godstrafik måndag 30.3.2020

Publicerad 25.03.2020

Saima kanal öppnas för godstrafik måndagen den 30 mars 2020 kl. 15.00. På grund av coronasituationen förbjuds fritidsbåtar och passagerartrafik genom Saima kanal tills vidare. Detta eftersom all gränstrafik förutom godstrafik har avbrutits.  

Taipale kanal och Konnus kanal öppnas för trafik måndagen den 30 mars 2020 kl. 15.00.

Ytterligare information:

enhetschef Tero Sikiö, tfn 029 534 3409, fornamn.efternamn@vayla.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015