Tillbaka

Riksväg 1 börjar förbättras i Kyrkträsk i vår

Riksväg 1 börjar förbättras i Kyrkträsk i vår

Publicerad 15.02.2017

Trafikverket och Kreate Ab har undertecknat ett avtal om att förbättra riksväg 1 i Kyrkträsk i Esbo.

Riksväg 1 höjs i Kyrkträsk från sin nuvarande nivå. Sättningen i vägen svämmar lätt över vid störtregn och på våren, med trafikstörningar som följd.

Arbetena inleds i mars

I projektet höjs vägen till sin tidigare nivå på en cirka 650 meter lång sträcka. Samtidigt förbättras bullerskyddet vid småhusområdet i Gloms genom att man bygger bullerplank på en cirka 600 meter lång sträcka på båda sidorna om vägen.

Esbo stad bygger Grannasbackasbrons överfart och ett parkstråk i samband med projektet.

Avtalets värde är 10,9 miljoner euro, varav Esbos andel är 800 000 euro. Projektet är en del av programmet för att minska reparationsskulden på trafikleder.

Ytterligare information:

Projektchef Jukka Hietaniemi, tfn 0295 34 3513

Projektingenjör Marja Wuori, tfn 029 534 3834

 


Sidan uppdaterad 19.10.2015