Tillbaka

Projektledningen i Trafikverkets Strandtunneln-projekt utsågs till världens bästa

Projektledningen i Trafikverkets Strandtunneln-projekt utsågs till världens bästa

Publicerad 5.11.2018

Projektledningen i projektet Strandtunneln i Tammerfors vann första pris i IPMA:s tävling i kategorin megastora projekt. Priset IPMA Global Project Excellence Award utdelades till ett stort projekt som visat prov på utmärkt projektledning.

Mauri Mäkiaho och Pekka Petäjäniemi får priset

Projektet Strandtunneln tävlade i kategorin projekt av megastorlek. De övriga finalisterna i kategorin var från Kina, Ryssland och Kazakstan.

Projektledningen bedömdes på många olika sätt

I somras gjorde IPMA, den internationella centralorganisationen för projektadministration, en omfattande och flerfasig bedömning  av olika Mega-Sized projekt runt om i världen. Projekten bedömdes utgående från rapporter och genom att intervjua flera intressegrupper.

Juryn lyfte fram bland annat följande framgångsfaktorer för projektet Strandtunneln som genomfördes med alliansmodellen: värdena som styrde projektet var ledarskap, innovation och transparens; projektledningen fungerade som rollmodell och intressegrupperna deltog på alla nivåer; personalstrategin var att tillåta misslyckanden och stöda innovativa lösningar; ett fungerande Big Room-koncept; hög kundtillfredsställelse; leverans före den planerade tidsplanen och  kostnadsinbesparingen som detta resulterade i; samt att det krävande projektet fick märkbart mycket lokal uppmärksamhet i miljö- och säkerhetssammanhang.

"Från ett inlärningsperspektiv är det viktigt att man har undersökt och grundligt analyserat det lyckade projektet och att projektet har fått så mycket synlighet både i Finland och utomlands”, säger projektledaren för Strandtunneln-projektet, Mauri Mäkiaho, som gläder sig över priset.

”Enligt min mening har Trafikverket lyckats främja utvecklingen inom området genom att dra nytta av erfarenheterna och att arbeta vidare på dessa. Till exempel har projektets avtals- och verksamhetsmodell samt goda praxis blivit betydligt vanligare. Alliansmodellen upplevs inte längre som ett mysterium, utan den anses vara en användbar och effektiv metod för att genomföra utmanande projekt”, säger Mäkiaho.

Ytterligare information:

Projektledare Mauri Mäkiaho tfn 029 534 3541


Sidan uppdaterad 19.10.2015