Tillbaka

Projektet som undersöker vägtrafikens automation i vinterförhållanden kulmineras i de sista testveckorna

Projektet som undersöker vägtrafikens automation i vinterförhållanden kulmineras i de sista testveckorna

Publicerad 11.03.2019

I vintertestning förmedlas information om framförvarande faror till fordonen samt lokaliseras fordonets exakta läge oberoende av vädret. Resultat från tidigare testveckor för forskningsprojektet Arctic Challenge blir klara samtidigt som de sista testveckorna inleds i mars och april på smartvägen i Muonio.

Forskningsprojektet Arctic Challenge som finansieras av Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket Traficom söker i samarbete med 15 företag lösningar på utmaningar med vägtrafikens automation i snöiga och isiga förhållanden. Projektets alla fyra delområden forskas under vårens testveckor: kantpålar och plogkäppar, meddelanden som förutser vägtrafikens förhållandeuppgifter, t.ex. varning om ett fordon som stannat vid sidan av vägen, fjärrstyrning och trådlös dataöverföring samt geodata och lokalisering. Projektet har inletts år 2017 och resultaten rapporteras år 2019.

”I projektet söker företagen lösningar på att i framtiden möjliggöra automatiska fordon i utmanande nordliga förhållanden. Fördelar som förutspås med automatiserad trafiks säkerhet, smidighet och miljö möjliggörs i Finland endast om man kan försäkra att fordonen funktionerar året runt. Med hjälp av resultaten som fås år 2019 kan man både utveckla automationen och därtill presentera möjliga rekommendationer för myndigheters åtgärder, bl.a. Landsvägarnas infrastruktur”, berättar projektchef Niklas Fieandt vid Trafikledsverket.

”Vi väntar på de sista testveckorna med iver, bl.a. fjärrstyrning av fordon med mobilnätet visar säkert ett nytt synsätt på automatbilars funktion i väder som väder. Från finländsk synvinkel är det viktigt att vi presenterar utmaningarna med vintertrafik i den internationella automationsdiskussionen”, betonar projektchef Ilkka Kotilainen vid Transport- och kommunikationsverket

Nya tjänster och innovationer för väganvändarnas fördel i prövning

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab genomförde tillsammans med Infotripla Ab, Dynniq Ab och Indago Ab en serviceprövning för diskuterande fordon i november. I prövningen förmedlades föraren en varning i mobilnätet om ett framförvarande fordon som stannat vid sidan av vägen. Tidigare utfördes motsvarande också med radioteknologi på kort avstånd. ”Det nuvarande mobilnätet fungerar bra på smartvägen i Muonio. Dock finns det ännu utrymme för utveckling i tjänsterna som erbjuds för bilisterna och tjänsternas kompatibilitet”, konstateras det vid VTT.

Sensible 4 Ab som tillsammans med MUJI publicerar den första robotbussen som lämpar sig för vinterkörning i mars i Helsingfors leder blocket som består av åtta företag. I resultaten från årsskiftet har man kunnat jämföra punktmolnskartmaterial som samlats in i olika förhållanden med fordon samt noggrannheten av fordonets läge. ”Man har kunnat fastställa fordonets läge med cirka 20 cm noggrannhet på punktmolnskartan som producerats med laserskanning i sommar- och vinterförhållanden. Mätningsresultatens verkan kommer att utnyttjas i utvecklandet av automatfordon och analyseras i slutresultaten som publiceras senare.”, berättar Harri Santamala, verkställande direktör vid Sensible 4 Ab.

Lapplands yrkeshögskola Ab:s och Roadscanners Ab:s arbetskonsortium introducerar till prövning vid vägkanterna för första gången kantpålar i plastkapslar inom vilka det finns vinkelreflex i aluminium. ”Under projektet har mer än hundra kantpålar utvecklats och under testveckan undersöker vi hur radarsensorerna klarar av att observera kantpålarna och därmed förbättra lokaliseringen av automatfordonets läge. Därefter kan vi utvärdera verkningar”, förklarar Matti Autioniemi, projektchef vid Lapplands yrkeshögskola.

På smartvägen i Muonio förbereder man sig för de sista testveckorna

De sista testveckorna i forskningsprojektet Arctic Challenge arrangeras i mars och april. Testveckornas läge i Muonio på en tio kilometer lång smartväg som stöder automatiserad körning garanterar vintriga förhållanden.

Man förbereder sig för de sista testveckorna genom att planera bl.a. fjärrstyrning av fordon i mobilnätet samt bestyrka tidigare mätningsresultat och funktionsdugligheten av datatjänsten för vägtrafikens förhållanden. På smartvägen i Muonio kommer man att se flera automatiska fordon i trafiken. Projektets resultat publiceras under år 2019.

Ytterligare information:

Forskningsprojektet Arctic Challenge:

Niklas Fieandt, projektchef, Trafikledsverket, fornamn.efternamn@vayla.fi tfn 029 534 3138

Ilkka Kotilainen, projektchef, Transport- och kommunikationsverket Traficom, fornamn.efternamn@traficom.fi, 029 534 6708, Twitter: @ilkkakoti

Testområdet Aurora:

Sami Luoma, Intelligent Traffic Management Finland, fornamn.efternamn@tmfg.fi

https://tmfg.fi/fi/road/aurora-alytie


reaktionapit
Sidan uppdaterad 19.10.2015