Tillbaka

Nya vägmärken tas i bruk från och med den 1 juni 2020

Nya vägmärken tas i bruk från och med den 1 juni 2020

Publicerad 19.02.2020

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020 och i och med den tas ungefär femtio nya vägmärken i bruk i Finland. Utseendet på många gamla vägmärken förnyas och markeringar ändras likaså.

Från och med juni kan nya vägmärken ses på vägarna i Finland. Orsaken till detta är den nya vägtrafiklagen. Syftet med ändringen är att göra vägmärkena tydligare och synligare. De förnyade och nya vägmärkena motsvarar också bättre de nuvarande behoven i trafiken.

Ungefär femtio helt nya märken tas i bruk. Till dessa hör bland annat följande vägmärken:

  • varning för rådjur,
  • sammanvävning av körfält, alltså att fordonen med hänsyn till varandra turvis ska köra in på det fortsatta körfältet,
  • gångtrafik, cykelåkning och körning med moped förbjudna och
  • cykelfält

Foto: Nya vägmärken. Uppe till vänster: Varning för rådjur, sammanvävning av körfält, gångtrafik, cykelåkning och körning med moped förbjudna samt cykelfält.

Jukka Hopeavuori, expert i trafikreglering vid Trafikledsverket, tror att till en början syns de helt nya vägmärkena endast då och då i trafiken.

"Märket för sammanvävning av körfält börjar provanvändas på platser där det trafikmässigt är förnuftigt att använda existerande körfält så effektivt som möjligt ända till slut", säger Hopeavuori.

Utseendet på många vägmärken ändras en aning

Utöver de helt nya vägmärkena förnyas utseendet på många gamla vägmärken.

"Till exempel pilspetsar, symboler och bårder har ändrats. Syftet är att förbättra märkenas läsbarhet", berättar Hopeavuori.

Många ändringar är så små att vägtrafikanterna inte nödvändigtvis ens märker dem. Flera märken har ändrats lite mer för att göra dem tydligare och för att förbättra läsbarheten. På märket som varnar för cyklister har personen avlägsnats och bilden av cykeln har förenklats.

Av de gamla märkena är det bara ett som försvinner helt – tilläggsskylten för timmerväg. Vägmärket har hur som helst varit det kanske mest sällsynta i Finland.

De gula spärrlinjerna blir vita

I och med den nya vägtrafiklagen ändras också vägmärkningarna. De gula spärrlinjerna blir vita.

"Orsaken till färgbytet är att Finland är det sista EU-landet som har använt gula spärrlinjer. Nu övergår vi till samma förfarande som de andra", säger Hopeavuori.

Ändringarna syns så småningom på vägarna

Övergångsperioden för de nya vägmärkena är i regel tio år. Detta innebär att såväl nya som gamla vägmärken kommer att synas i trafiken i många år.

De gamla vägmärkena ersätts inte direkt med nya, utan de förnyas i takt med att de når slutet på sin livslängd. De gula spärrlinjerna och spärrområdena ändras till vita under en lite kortare övergångsperiod. De ska vara vita senast den 31 maj 2023.

”I praktiken måste endast en liten del av vägmärkena bytas genast efter att lagen har trätt i kraft för undvikande av missförstånd. Sådana märken är till exempel några förbudsmärken som gäller gångtrafik, körning med moped och cykelåkning", berättar Hopeavuori.

Bilder på vägmärkena som börjar användas i juni finns på adressen https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit/merkit2020

Mer information om den nya vägtrafiklagen: https://www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/vagtrafiklagen2020

Mer information

Expert, trafikreglering Jukka Hopeavuori, tfn 029 534 3047
fornamn.efternamn(at)vayla.fi

Expert, trafikreglering Tuomas Österman, tfn 029 534 3630
fornamn.efternamn(at)vayla.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015