Tillbaka

Nu leds trafiken på riksväg 1 vid Kyrkträsk om igen efter vinteruppehållet

Nu leds trafiken på riksväg 1 vid Kyrkträsk om igen efter vinteruppehållet

Publicerad 04.04.2018

Projektet med att förbättra riksväg 1 vid Kyrkträsk i Esbo fortsätter efter vinteruppehållet. Torsdag 5 april leds trafiken om och hastighetsbegränsningen på vägavsnittet sänks till 60 km/h.

Arbetet med att förbättra riksväg 1 vid Kyrkträsk återupptas efter vintern, vilket påverkar trafikarrangemangen i båda riktningarna. På torsdag (5.4) tas omvägarna i bruk, och trafiken leds till de upphöjda körfälten, som blev klara i höst.

Trafiken i riktning mot Åbo leds om på torsdag eftermiddag och mot Helsingfors torsdag kväll. Samtidigt tas den sänkta hastighetsbegränsningen 60 km/h i bruk.

Enligt Jukka Hietaniemi, projektchef vid Trafikverket, kommer omvägen och de sänkta hastigheterna att i någon mån skapa trängsel i pendeltrafiken vid Kyrkträsk. Under de närmaste dagarna lönar det sig att reservera lite mera tid för resan.

”Arrangemanget är liknande som förra sommaren då två körfält var i användning i båda riktningarna. Det lönar sig att hålla rätt avstånd och köra uppmärksamt och flexibelt i anslutningarna ”, säger Hietaniemi.

Specialarrangemangen i trafiken genomförs så att de ska orsaka så liten olägenhet som möjligt för såväl trafikanterna som invånarna i området.

”Det är skäl att följa hastighetsbegränsningarna och vägmärkena, eftersom dessa också är till för att skydda dem som arbetar på byggarbetsplatsen", förklarar Hietaniemi.

Den grundläggande reparationen eliminerar översvämningsriskerna

I förbättringsprojektet på riksväg 1 höjs vägen i Kyrkträsk med cirka en meter över den tidigare vägnivån. Sättningen i vägen ledde till översvämningar till följd av höstens hällregn, men faran för översvämningar är nu överstånden.

Vägavsnittet höjs upp på en ca 600 meter lång sträcka. Under den kommande sommaren och hösten ombyggs de sydliga körfälten vid Kyrkträsk genom att installera påldäck under vägen. Samtidigt förbättrar man bullerskyddet i småhusområdet i Gloms, reparerar broarna vid Kyrkträsk och Kasaberget samt lägger en sista hand vid Grannasbackasbron.

Förbättringsarbetet blir klart före utgången av 2018. I närheten finns ett annat vägbygge, där det byggs nya körfält mellan Domsby anslutning och Ring II.

Du kan följa med hur projektet framskrider på Trafikverkets webbsidor och på projektets Facebook-sidor: www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi

www.trafikverket.fi/kyrktrask 

https://www.facebook.com/vt1kirkkojarvi

 

Ytterligare information:

Jukka Hietaniemi
Projektchef, Trafikverket
Tfn 029 534 3513
jukka.hietaniemi@trafikverket.fi

Taisto Malinen
Arbetsplatschef
Tfn 050 5280272
taisto.malinen@kreate.fi

 

Åtgärderna på riksväg 1 i Kyrkträsk eliminerar framkomlighets- och säkerhetsproblemen till följd av översvämningar. Bullerolägenheterna från trafiken minskar och nätverket av gång- och cykelleder blir bättre. De totala kostnaderna för reparationsarbetet, som blir klart 2018, uppgår till cirka 12 miljoner euro. Projektet genomförs av Trafikverket.  www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi, www.trafikverket.fi/kyrktraskwww.facebook.com/vt1kirkkojarvi

 


Sidan uppdaterad 19.10.2015