Tillbaka

Nästa vecka övergår man till sommarhastigheter

Nästa vecka övergår man till sommarhastigheter

Publicerad 04.04.2019

Hastighetsbegränsningarna under vintern och mörk tid avlägsnas i hela landet under vecka 15 (8–14.4.2019). NTM-centralerna granskar vägarnas skick före hastighetsbegränsningarna byts. Sänkta hastighetsbegränsning kan bli i kraft på de vägavsnitt som är i sämsta skick.

Övergången till sommarbegränsningar inleds måndagen 8.4.2019 och sommarhastigheterna är i kraft i hela landet senast söndagen 14.4.2019. På vägar med variabla hastighetsbegränsningsmärken har sommarhastigheter kunnat användas i goda körförhållanden redan från början av mars. Talet som syns på hastighetsbegränsningsmärkena är alltid den ikraftvarande högsta tillåtna hastigheten.

På motorvägarna lyfts hastighetsbegränsningen tillbaka till 120 kilometer i timmen om vägavsnittet inte har en permanent lägre begränsning. På huvudvägarna lyfts hastigheterna från 80 kilometer i timmen tillbaka till 100 kilometer i timmen.

Efter vintern finns det sprickor och andra skador på många vägar. På vägavsnitt som skadats värst kan de sänkta hastighetsbegränsningarna bli i kraft tillsvidare. I år finns det mindre medel än på åratal för att reparera beläggningar i dåligt skick. Detta betyder att det inte är möjligt att på alla landsvägar övergå till de högre hastigheterna under sommaren.

Observera väglaget och andra trafikanter

Eftersom vädret under våren är ombytligt kan väglaget ändras mycket hastigt. Efter nattfrosten kan vägarna vara hala och ibland kan man råka ut för snö- och snöblandat regn. Kloka förare vet att för att köra säkert måste man ibland köra långsammare än det som vägmärket tillåter.

Vårsolen lockar också fotgängare, cyklister och mopedister på vägar och vägrenar. Det lönar sig att observera de andra trafikanterna till exempel genom att lämna ett tillräckligt avstånd till dem vid möte eller omkörning. Därtill bör förarna undvika att stänka smuts och grus.

En klok förare minns så klart också att förbereda sig noggrant för resan. Ett bra knep för att förbereda sig är att granska väglaget och trafiksituationen till exempel i tjänsten Trafikläget: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Mer information

Tuomas Österman,
Trafikregleringsexpert,
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3630
fornamn.efternamn(at)vayla.fi

Auli Forsberg,
Expert, trafiksystemet och trafiksäkerhet, 
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3903
fornamn.efternamn(at)vayla.fi


reaktionapit
Sidan uppdaterad 19.10.2015