Tillbaka

Mild vinter skadar landsvägarna

Mild vinter skadar landsvägarna

Publicerad 31.1.2020

På många håll har den exceptionellt snöfattiga vintern skadat vägbeläggningarna och grusvägarna. I vår verkar NTM-centralerna och Trafikledsverket som ansvarar för underhållet av landsvägarna få en större mängd hål att lappa än normalt.

I synnerhet i södra Finland har den snöfria vintern påskyndat slitaget på vägbeläggningarna. Beläggningen är utsatt när däcken pressar ner vatten i sprickorna i den.

”Trafiken och vattnet får hålen att bli större. I värsta fall kan ett hål på några timmar bli så stort att det stör trafiken", berättar vägtrafikdirektör Pekka Rajala från Trafikledsverket.

Det skulle vara mer idealiskt för beläggningarna med en kall vinter. Ett tunt snötäcke och minusgrader skyddar dem. Vägtrafikdirektör Rajala hoppas att det snart ska snöa även i södra Finland.

Vad kan göras åt hål i vägarna på vintern?

”Det är svårt att lappa beläggningar under blöta och kalla förhållanden. På vintern kan vi göra tillfälliga lappningar som under våren och sommaren byts ut till mer permanenta lagningar”, berättar Rajala.

Lappningen har inneburit kostnader för väghållningen som normalt inte uppstår i den här omfattningen. Underhållet av grusvägar har också kostat ovanligt mycket i vinter. Även om det har behövts mindre plogning har den milda vintern inte inneburit lägre kostnader.

”Förutom lappningar har grusvägarna behövt mer underhåll än vanligt på grund av menföret. I synnerhet i Sydvästra Finland har nytt grus behövts på grusvägarna för att kunna trygga att vägarna går att köra på", berättar Rajala.

Mycket snö i norr

Även om vintern i södra Finland har varit nästan snöfri, är situationen den ombytta i norr. I Norra Finland har det fallit rekordmycket snö och plogningsutrustningen har varit i ständig användning. Det här har ökat entreprenörernas kostnader.

I norr och öst har det också regnat mellan de kalla perioderna, vilket har försvårat halkbekämpningen. Regn som faller på kalla vägytor fryser snabbt och späder ut saltningen. Om halkan har bekämpats med sandning kan sanden frysa in i isen när vattnet fryser på vägbanan.

Mer ytbeläggning i sommar än i fjol

Hålen som uppstår under vintern lappas under våren och sommaren. Det förekommer också äldre skador på vägarna, så underhållet är eftersatt. På grund av bristande finansiering lades rekordlite ny ytbeläggning förra sommaren, bara drygt 1 700 kilometer. I år ser situationen bättre ut.

”Konkurrensutsättningen av ytbeläggningsentreprenaderna är i gång. Den slutgiltiga prisnivån påverkas av hur mycket beläggning vi kan reparera nästa sommar. Mängden ny ytbeläggning under kommande sommar blir dock avsevärt större än 2019. Jag tror att vi kan belägga nästan dubbelt så mycket väg”, säger Rajala.

Mer information

Vägtrafikdirektör Pekka Rajala,
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3626
fornamn.efternamn@vayla.fi