Tillbaka

Med cykel blir resan hållbar – en förutsättning är bra vägar

Med cykel blir resan hållbar – en förutsättning är bra vägar

Publicerad 15.6.2020

Cykling är en viktig del av den hållbara trafiken. Trafikledsverket utvecklar regionala huvudrutter och stöder KM:s mål att öka gång- och cykelresorna med 30 procent fram till 2030.

En människa cyklar över en bro_vaylavirasto

Bättre cykelvägar med beläggning

Det är bra för miljön och hälsan varje gång man tar cykeln. Trafikledsverkets enhet för trafik och markanvändning söker ständigt nya sätt att uppmuntra dem som rör sig på vägarna att välja cykeln.

– Vi utvecklar regionala huvudrutter så att så många som möjligt kan cykla när de ska ta sig fram till vardags, berättar sakkunnig Maija Rekola vid Trafikledsverket.

Förutom att förbättra huvudrutterna främjas cykling till exempel med beläggning. År 2020 beläggs 140 kilometer cykelbanor för 4,47 miljoner euro.

– Människor kan göra hållbara val när infrastrukturen är av hög kvalitet och det finns tillräckligt med information om den, säger Rekola.

Medborgarnas önskemål beaktas

Knappt en tredjedel av finländarnas dagliga resor görs med cykel eller till fots. Kommunikationsministeriet har som mål att öka cykel- och gångresorna med 30 procent fram till 2030.

Undersökningen om trafikanttillfredsställelse sommaren 2019 visar att de viktigaste orsakerna till cykling är positiva effekter på kondition och hälsa (54 %), utomhusvistelse och rekreation (52 %) samt cykling som en behändig transportform (51 %).

Utgångsläget för cykling är olika i städer och på glesbygden.

– Vid cykling på statens trafikleder betonas hälsa och friluftsliv, medan de viktigaste orsakerna i stadsregionerna är arbets-, studie- och serviceresor, berättar Riitta Tammi, expert på kundrelationer vid Trafikledsverket.

Förutom dåligt väder stördes cyklingen mest om allt som ska transporteras inte ryms med eller om avståndet är för långt.

Trafikanterna var ganska nöjda med cykelförhållandena, som bedömdes med tanke på säkerhet, behaglighet, snygghet, cykelvägarnas skick samt information och vägmärken. Mest förbättring efterlystes när det gällde att klargöra trafikarrangemangen på kombinerade cykel- och gångbanor.

– Vi tar hänsyn till medborgarnas erfarenheter och önskemål när vi förbättrar cykelvägarna, säger Rekola.

EuroVelo-rutt från Helsingfors till Åbo på gång

Allt fler finländare är intresserade av cykelturism och Trafikledsverket stöder denna reseform i enlighet med Programmet för att främja gång och cykling. I sommar är det meningen att man ska märka ut en internationell EuroVelo-rutt från Helsingfors till Åbo.

EuroVelo är ett projekt som främjas av Europeiska cyklistförbundet och som syftar till att inrätta en nästan 90 000 kilometer lång cykelväg som går genom hela kontinenten.

Rekola uppmuntrar finländarna att åka på cykelresa i hemlandet i sommar.

– Det finns fina och upplevelserika cykelrutter runt om i Finland. Det lönar sig absolut att prova!