Tillbaka

Ledprojektet i Nyslott slutförs i sin helhet

Ledprojektet i Nyslott slutförs i sin helhet

Publicerad 02.09.2019

Byggandet på riksväg 14 i Nyslott som nu har pågått i snart 10 år avslutas när den sista delhelheten blir färdig.

Den sista delen i Nyslotts projekthelhet, alltså djupfarledens flyttning från Kyrönsalmi till Laitaatsalmi och de fasta landsvägsbroarna vid djupfarleden har slutförts.

”Den omfattande projekthelheten i Nyslott har planerats från och med 1950-talet. Planerna har utvecklats med tiden och trafikbehovens utveckling. Projektet fick sin nuvarande form, alltså en helhet på tre delprojekt, i den trafikpolitiska redogörelsen från år 2008. Efter tio år med byggande betjänar lederna i Nyslott trafikanterna betydligt bättre en lång tid framöver”, säger Kari Wihlman, generaldirektör vid Trafikledsverket.

En helhet på tre delprojekt

Projektet Nyslott genomfördes i olika skeden åren 2009–2019:

• I det första skedet, 2009–2011 förbättrades riksväg 14 till en väg med fyra filer på avsnittet Ruislahti–Miekkoniemi. Därtill byggdes en ny landsvägsbro som kan öppnas över Kyrönsalmi.

• Byggandet av strandleden som påbörjades år 2010 slutfördes år 2013. I arbetet byggdes fyra kilometer ny riksväg norr om staden. Därtill byggdes 2,4 kilometer ny led för lätt trafik vid sidan om riksvägen samt en ny bana. Delhelheten omfattade också ändringsarbetena vid bangården i Pääskylahti.

• Det sista skedet, djupfarleden i Laitaatsalmi genomfördes åren 2015–2019. Djupfarleden flyttades från Kyrönsalmi till Laitaatsalmi och ovanför den nya djupfarleden byggdes två fasta landsvägsbroar.

Fördelarna och verkningarna av projektet Nyslott

Slutförandet av projektets skeden har gjort all trafik i området säkrare och smidigare.

”Rusningarna på huvudgatan i centrum har lättat när över hälften av trafiken har flyttats från gatunätet till strandleden. Trafikens smidighet har också märkvärt främjat trafiksäkerheten. I centrum har olyckorna minskat verkligt mycket. Olyckor som ledde till personskador minskade med 77 % och olyckor som ledde till egendomsskador minskade med 60 %. Totalt har olyckorna minskat med 2/3, berättar delprojektets ledare Hannu Nurmi, projektchef vid Trafikledsverket.

”Djupfarleden har nu flyttats till Laitaatsalmi där det är säkrare att navigera, så broarna över Kyrönsalmi behövs inte längre öppnas för trafiken. Den nya djupfarleden är därtill 3 kilometer kortare än den tidigare djupfarleden vilket gör trafiken snabbare. Rusningarna som minskat bland alla trafikformer gör området mer trivsamt”, konstaterar Nurmi.

Trafikens smidighet och säkerhet på riksväg 14 är särskilt viktiga eftersom vägen är en stor del av mellersta Finlands tvärgående förbindelse mellan riksvägarna 5 och 6. Den är också den viktigaste primärleden i Nyslotts ekonomiska region.

 

Ytterligare information:

Hannu Nurmi
Projektchef
Trafikledsverket
029 534 3574
hannu.nurmi@vayla.fi

 

Information om projektet

www.vayla.fi/laitaatsalmi

www.facebook.com/vt14laitaatsalmi

 

I projektet flyttas djupfarleden i Kyrönsalmi till Laitaatsalmi som det är lättare att navigera i. Över den nya djupfarleden byggs fasta landsvägsbroar för att göra trafiken smidigare. Därtill förbättras projektets vägavsnitt för att försäkra en säkrare och smidigare trafik. Projektet genomförs under åren 2016–2019.

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015