Tillbaka

Kungörelser om väg- och järnvägsplaner publiceras i fortsättningen på Trafikledsverkets webbplats

Kungörelser om väg- och järnvägsplaner publiceras i fortsättningen på Trafikledsverkets webbplats

Publicerad 11.2.2020

Lagstiftningsreformen, som trädde i kraft efter årsskiftet, har ändrat praxisen gällande generalplanerna för landsvägarna och järnvägarna samt gällande informationen om väg- och järnvägsplanerna.

I fortsättningen publiceras kungörelserna om väg- och järnvägsplanerna, som Trafikledsverket låter utarbeta och som har godkänts, på Trafikledsverkets webbplats på adressen https://vayla.fi/kuulutukset i stället för på kommunens anslagstavla. Materialet som rör planerna görs också tillgängligt i elektroniskt format. Kungörelserna och materialet som rör planerna hålls tillgängliga på Trafikledsverkets webbplats den lagstadgade tiden, vanligen 30 dagar.

På Trafikledsverkets webbsidor för kungörelser publiceras också information om möten, som gäller trafikledsplaner, för allmänheten och om planer som utarbetats av NTM-centralerna.

Målet med ändringarna är att förbättra informationsspridningen om de olika faserna i trafikledsplaneringen och främja medborgarnas och de delaktigas tillgång till information. Man kan bekanta sig med informationen på det sätt man vill, till exempel på sin egen dator, på biblioteket eller vid kommunens servicepunkt oberoende av ämbetsverkens öppettider.

Plankartorna och planbeskrivningen hör till det väsentliga materialet när det gäller kungörelserna. I planbeskrivningen finns en sammanfattning av bakgrundsfakta, utgångspunkter, miljökonsekvensbedömningar och andra bedömningar som rör projektet, samt av annan information som hänför sig till den valda lösningen. Materialet i kungörelserna intresserar i synnerhet planområdets invånare men också andra medborgare som engagerar sig i ärendet.

Lagstiftningsreformen gäller också planer som NTM-centralerna har utarbetat. NTM-centralernas kungörelser och andra meddelanden publiceras på webbadressen http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset

Ytterligare information:

Biträdande direktör Jenna Johansson, fornamn.efternamn@vayla.fi