Tillbaka

Klart färre vägbeläggningsarbeten i år jämfört med de föregående åren

Klart färre vägbeläggningsarbeten i år jämfört med de föregående åren

Publicerad 15.05.2019

Bild: Katri Eskola
 

Årets vägbeläggningsarbeten har inletts och de första projekten i södra Finland är redan färdiga. Cirka 1 500 kilometer landsväg ska beläggas, dvs. 40 procent mindre än i fjol. Man kan kontrollera var vägarbetena finns i karttjänsterna på nätet.

I år finns reserverat cirka 105 miljoner euro för reparation av belagda landsvägar. Av detta går ca 30 procent till vägmarkeringar och lappning av sliten beläggning.

Enligt dagens uppskattning kommer cirka 1 500 kilometer landsväg att beläggas under 2019. Om prognosen håller streck är årets mängd nästan hälften mindre än genomsnittet under de senaste 10 åren. Den slutliga mängden asfaltering påverkas väsentligt av priset på bitumen, som är ett huvudsakligt råmaterial i asfaltbeläggning.

Vi kommer troligen att få se allt fler trafikmärken som varnar för dålig beläggning och därmed lägre hastighetsbegränsningar. På många ställen, i synnerhet på det lägre vägnätet, skulle det också finnas behov av att reparera vägkonstruktionen i samband med beläggningsarbetet, men i sommar får vi nöja oss med att på sin höjd hålla det mest trafikerade vägnätet i skick.

"De väsentligt nedskurna asfalteringarna varslar om ökade beläggningsskador och behov av lappning av redan dåliga och ålderstigna vägytor. Vägsträckorna i dåligt skick förutspås öka med 600 kilometer i år", säger vägtrafikdirektör Pekka Rajala vid Trafikledsverket.

Karttjänsterna har aktuell information om beläggningsarbetena

Trafikledsverket har gjort en projekt karta med information även om årets beläggningsarbeten. Dessutom har man gjort en separat karta över 2019 års vägarbeten. Kartorna uppdateras kontinuerligt vartefter beläggningsprogrammen preciseras.

I Traffic Management Finlands Trafiklägestjänst kan man när som helst kontrollera pågående beläggningsarbeten tillika med andra vägarbeten och störningar.

Ytterligare information:
vägtrafikdirektör Pekka Rajala, tfn 0295 34 3626
expert på underhåll av belagda vägar Ossi Saarinen, tfn 0295 343 297

E-postadresser till båda: fornamn.efternamn@vayla.fi

Noggrannare information om vägarbeten ges av de lokala NTM-centralerna. Kontaktuppgifter finns här.


Sidan uppdaterad 19.10.2015