Tillbaka

Järnvägsstationernas utropsröst byts i dag – viktigt att utropen uppfyller passagerarnas förväntningar

Järnvägsstationernas utropsröst byts i dag – viktigt att utropen uppfyller passagerarnas förväntningar

Publicerad 01.06.2015

Från och med i dag, den 1 juni, kan man höra den nya utropsrösten på alla järnvägsstationer i Finland. På de nästan 180 järnvägsstationerna i Finland ges dagligen närmare 15 000 olika utrop om tågtidtabeller och annan verksamhet i tågtrafiken. Den erfarna röstarbetaren Eva Lönnblad valdes till ny utropsröst i augusti i fjol.

Trafikverkets mål är att det ska vara lätt och smidigt för alla att företa de tusentals resor som görs dagligen. Utropsrösten är viktig eftersom utropen varje år berör miljontals passagerare. År 2014 företogs 103,9 miljoner tågresor i Finland. Specialgruppernas behov har också beaktats i utropen.

Trafikverket inledde sommaren 2014 ansökningsprocessen för att hitta den nya Stationsrösten. Av 53 professionella röstarbetare kom fem till finalen. Lönnblads röst utsågs till vinnare på basis av juryns och nästan 4 000 medborgares röster.

-       Vid valet av röst avgjorde röstens klarhet, skärpa och hur den lämpar sig för utrop på stationerna. Språkkunnighet var också viktigt, eftersom utropen görs på finska, svenska och engelska, berättar Kimmo Turunen, projektledare vid Trafikverket.

Vid valet av utropsröst konsulterade Trafikverket också specialgruppernas representanter från Synskadades Centralförbund r.f. och Finska Hörselförbundet.

Den nya stationsrösten, Eva Lönnblad, har många års erfarenhet som röstarbetare i olika medier. 

-       Jag har hållit på med röstarbete så länge att jag inte längre reagerar på att höra min röst i olika sammanhang. Nu hoppas jag bara att inspelningarna fungerar som de ska på stationerna och att kunderna får den service de behöver. Visst ska det bli lite spännande att höra hur de lösryckt inspelade orden låter då systemet kombinerar dem till hela meningar.

Utrop på ryska görs regelbundet på stationerna i Helsingfors, Böle och Dickursby samt i Lahtis och Kouvola, dvs. på stationerna med internationell trafik. Utropen på ryska görs av Irina Niemenmaa.

 

Ett krävande projekt har slutförts

Projektet genomfördes i samarbete med konsultbyrån Ramboll Finland Oy. Ramboll tog bl.a. reda på vilka egenskaper som påverkar valet av utropsröst och analyserade de erhållna röstproven samt fungerade som teknisk rådgivare vid analysen av de inspelade rösterna.

Det spelades in omkring 2 200 fraser på tre språk och för att man skulle nå ett så högklassigt slutresultat som möjligt, räckte projektet längre än planerat.

Turunen känner både lättnad och spänning nu då projektet står färdigt.

-       Passagerarnas förväntningar är säkert stora. Nu testas en del av kvaliteten på Trafikverkets passagerarinformation inom järnvägstrafiken.

 

Mer information:

Överinspektör Kimmo Turunen, Liikennevirasto, kimmo.turunen@liikennevirasto.fi, tfn 040 772 3219

Kommunikationschef Rauha Kiljunen-Ruotsalainen, Liikennevirasto,
rauha.kiljunen-ruotsalainen@liikennevirasto.fi, tfn 0405117903

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto


Sidan uppdaterad 19.10.2015