Tillbaka

Instruktionerna för vintersjöfarten har uppdaterats

Instruktionerna för vintersjöfarten har uppdaterats

Publicerad 04.12.2018

Instruktionerna som är avsedda för aktörerna inom vintersjöfarten har utarbetats i samarbete med industrin, rederier, befraktare, fartyg, isbrytare, lotsar och fartygstrafikservice. Avsikten med instruktionerna är att i enlighet med Finlands sjöfartsstrategi 2014-2022 säkerställa att Finlands utrikeshandel och de finska transporterna på vattenvägar fungerar störningsfritt, kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt lönsamt även vintertid och med korta väntetider.

De nya instruktionerna finns här.

Vintersjöfartens servicenummer tas i bruk

Då de första assistansrestriktionerna utfärdas och isbrytarna inleder sin verksamhet, aktiveras vintersjöfartens servicenummer. Numret är till för att sköta operativa ärenden utanför kontorstid. Numret är +358 50 471 4850.

Trafikverket blir Trafikledsverket

Trafikverket heter Trafikledsverket från och med 1.1.2019. Trafikledsverket ansvarar för väg- och järnvägsnätet, farlederna och deras utveckling samt för samordningen av markanvändning.

I fortsättningen ingår Vintersjöfartsenheten i Trafikledsverkets organisation. Kontaktuppgifterna bevaras tillsvidare oförändrade.

Trafikstyrningsfunktionerna, t.ex. VTS-servicen, bolagiseras. Det statliga bolaget med specialuppgifter Traffic Management Finland Ab inleder sin verksamhet i början av nästa år. Bolagiseringen påverkar inte VTS-tjänsterna.

Ytterligare uppgifter:
Sakkunnig inom vintersjöfart Tuomas Taivi, tfn 029 534 3328, fornamn.efternamn@trafikverket.fi (från och med 1.1.2019 fornamn.efternamn@vayla.fi)

Vintersjöfartens webbsida

 


reaktionapit
Sidan uppdaterad 19.10.2015