Tillbaka

Hur fördelas ansvaret på järnvägarna?

Hur fördelas ansvaret på järnvägarna?

Publicerad 26.2.2019

Inom järnvägsbranschen finns det många olika aktörer i Finland. I denna artikel hittar du information om vem som ansvarar för vad och vem du bör kontakta i olika problemsituationer

Trafikledsverket äger statens bannät och ansvarar för dess underhåll och utbyggnad. Till Trafikledsverket hör även att underhålla plattformsområden. I praktiken upphandlar Trafikledsverket underhålls- och utbyggnadstjänster av branschentreprenörer, men ansvaret för verksamheten bärs av Trafikledsverket.

Finrail som är en del av statens specialbolag Traffic Management Finland ansvarar för de skärmar på plattformer som Trafikledsverket beställer och informationen som de visar. Dessutom ansvarar Finrail för anropen på stationerna samt styrningen av tågtrafiken på hela bannätet.

VR däremot ansvarar för tågen och tjänsterna på dem, t.ex. anrop ombord tågen.  VR ansvarar även för försäljningen av fjärrtågsbiljetter.

HRT ansvarar emellertid för ordnandet av närtrafiken i huvudstadsregionen samt försäljning av närtågsbiljetter. För närvarande är det VR som handhar närtågstrafiken i huvudstadsregionen.

VR sköter dessutom närtågstrafiken till Tammerfors och Lahtis och handhar försäljningen av biljetterna till dessa förbindelser.

Vem ska man kontakta i problemsituationer?

Kontakta Trafikledsverket om

  • en plattform är hal eller i dåligt skick
  • bommarna vid en plankorsning inte fungerar
  • du har frågor angående buller och vibrationer
  • du har frågor om banarbete
  • du äger mark intill bannätet/en enskild väg som du äger korsar statens bannät och du har frågor om bannätet.
  • Mer information: vayla.fi och respons: https://palautevayla.fi/aspa

Kontakta VR om

Kontakta HRT om

  • det förekommer problem i närtågstrafiken
  • det förekommer problem i försäljningen av närtågsbiljetter
  • du har kommentarer om biljettkontrollerna på tågen.
  • Mer information: hsl.fi och respons: https://www.hsl.fi/palaute

Kontakta Finrail om