Tillbaka

Historiskt mild isvinter

Historiskt mild isvinter

Publicerad 18.05.2020

Även om Bottenviken inte fryste genomgående denna vinter, behövdes ändå isbrytare för att underlätta handelsfartygens trafik. I Finska viken fanns det endast lite is och redan i april var havet helt isfritt.

"Under mätningshistoriens mildaste isvinter uppnåddes den största ytan 5.3.2020, då det fanns is på ett område om 37 000 km². Då fanns det is främst i Bottenviken och Vasa skärgård. Det var exceptionellt att det knappt fanns någon is i Finska viken ", beskriver Meteorologiska institutets isexpert Jouni Vainio den gångna vintern.

I Finlands havsområden fanns det några gånger tunn is i de inre vikarna efter nätter med minusgrader. Även de små mängderna is i Finska viken försvann i slutet av mars och i början av april var Finska viken isfri.

”Något liknande har aldrig hänt tidigare", konstaterar Vainio.

Före det hade man upplevt det minsta istäckta områdets omfattning vintern 2008, då det 24.3 fanns is på ett område om 49 000 km ². Också vintern 2015 var isfattig, men då var vintern mycket ”frambetonad” och man nådde maximumet 51 000 km2 redan 23.1.

Enligt Vainio var den gångna vintern den tredje i statistiken då Bottenviken inte fått ett genomgående istäcke. Förra gången hände det vintern 2015 och före det vintern 1930. Då började en tioårsperiod med minst is hittills och den slutade med vinterkrigets stränga köld 1939.

Tre isbrytare som assisterar vintersjöfarten

”Trots den milda vintern behövde man i Bottenviken hjälp av tre isbrytare för att fartygstrafiken skulle löpa utan betydande väntetider", berättar Markus Karjalainen, ledande sakkunnig inom sjöfarten vid Trafikledsverket.

Det blev sammanlagt 724 assistanser, av vilka 63 var bogseringar. De hårda vindarna och isrörelserna försvårade verksamheten även denna vinter. Den genomsnittliga väntetiden för assistans var 2,6 timmar och 97,4 procent av fartygen kunde passera utan att behöva vänta.

På grund av väderförhållandena var man tvungen att avbryta assistansverksamheten tre gånger.

"Även om isen fanns på ett historiskt litet område, motsvarade ändå den sträcka som brytarna färdades en resa runt jorden mätt vid ekvatorn", illustrerar Karjalainen.

Mer information:
ledande sakkunnig, sjöfarten Markus Karjalainen, tfn 0295 34 3422, fornamn.efternamn@vayla.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015