Tillbaka

HCT-långtradare, dvs. långa långtradare, har redan varit en del av den allmänna trafiken i ett år – Finlands erfarenheter väcker även internationellt intresse

HCT-långtradare, dvs. långa långtradare, har redan varit en del av den allmänna trafiken i ett år – Finlands erfarenheter väcker även internationellt intresse

Publicerad 24.1.2020

Efter en försöksperiod på drygt fem år blev HCT-långtradare en del av den allmänna trafiken den 21 januari 2019. Finlands erfarenheter av HCT-långtradare och vår lagstiftning om dem har väckt intresse hos myndigheter och näringsliv runtom i Europa.

Under det senaste året har PITKÄ-skylten baktill på långtradare blivit känd för alla vägtrafikanter. Flest HCT-långtradare finns på riksväg 4 i Mäntsälä där drygt 50 st. över 30 meter långa långtradare kör i båda riktningar varje vardag. Det finns drygt 300 långtradare som är över 30 meter långa i trafik i Finland.

”Innan långa långtradare blev vanligare fanns det en omfattande oro för hur de påverkar trafiksäkerheten. Utifrån erfarenheterna från det första året kan jag konstatera att de säkerhetskrav som ställs på långa långtradare har fungerat och trafiksäkerheten har inte försämrats. Till exempel kan korsningsområden vara utmanande för HCT-långtradare, men med ett bra samspel har det fungerat utan allvarliga problem”, berättar ledande sakkunnig Otto Lahti vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Merparten av vägnätet i Finland lämpar sig för långa långtradare, även om alla landsvägsanslutningar inte tillåter körning med över 30 meter långa lastbilar. Betydelsen av långa långtradare är störst på de längsta transportavstånden till exempel från huvudstadsregionen till Österbotten, Kajanaland och nordligaste Finland.

”I synnerhet på långa avstånd sänker HCT-långtradarna transportkostnaderna eftersom tre långa långtradare ersätter fyra traditionella långtradare. Utöver kostnadsbesparingar och klimatfördelar kan även trafiksäkerheten förbättras när det behövs färre långtradare för att transportera samma last”, berättar Tuomas Toivonen, chef för enheten för styrning och utveckling av drift och underhåll vid Trafikledsverket.

HCT-långtradarna väcker internationellt intresse

Att öka längden på långtradarna har konstaterats vara ett av de viktigaste sätten att minska CO2-utsläppen från godstrafiken på landsvägarna. Därför har Finlands erfarenheter av HCT-långtradare och vår lagstiftning om dem väckt intresse hos myndigheter och näringsliv runtom i Europa. ”Till exempel gästas Traficom och Väylä just nu av myndigheter från Sverige och Nederländerna där man tror starkt på möjligheterna med långa långtradare”, berättar Lahti.

”Den största utmaningen för godstrafiken på landsvägar i Europa under det kommande årtiondet är minskningen av fossila utsläpp, dvs. CO2, samt att få ner energiförbrukningen. Utmaningarna är så stora att alla sätt måste utnyttjas för att vi ska kunna uppnå våra mål. Tack vare HCT-långtradarna ger till exempel livsmedelstransporterna i Finland upphov till en tredjedel färre utsläpp än i Centraleuropa”, konstaterar Lahti.

Ytterligare information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom: Otto Lahti, ledande sakkunnig, otto.lahti@traficom.fi, tfn 029 534 5259. Twitter @otto_lahti

Trafikledsverket: Tuomas Toivonen, chef för enheten för styrning och utveckling av drift och underhåll, tuomas.toivonen@vayla.fi, tfn 029 534 3618