Tillbaka

Hastighetsbegränsningar som dämpar vibrationerna från tågtrafiken i kraft i slutet av mars

Hastighetsbegränsningar som dämpar vibrationerna från tågtrafiken i kraft i slutet av mars

Publicerad 12.02.2020

Trafikledsverket har fattat ett beslut om hastighetsbegränsningar för tågtrafiken i Lojo, Vichtis, Björneborg, Ulvsby, Nakkila, Muhos och Kouvola. Hastighetsbegränsningarna träder i kraft den 29 mars 2020. Den tunga tågtrafiken har orsakat vibrationer i bostäder i närheten av banan.

I början av året skickade Trafikledsverket sin plan om hastighetsbegränsningar för den tunga tågtrafiken (över 3 000 t) på remiss. Hastighetsbegränsningarna träder i kraft som sådana i Björneborg, Ulvsby, Nakkila, Muhos, Kouvola och Vichtis samt på ett aning längre begränsningsområde än ursprungligen planerat i Lojo.

I remissvaren förhöll man sig huvudsakligen positivt till begränsningarna. En del kommuner önskade längre begränsningsområden, men trafikidkarna framförde däremot oro över begränsningarna. I besluten tog man även i beaktande risken för att tågen eventuellt fastnar i backar.

Hastighetsbegränsningarna gäller tills vidare. ”Hastighetsbegränsningsområdena fastställdes med beaktande av befolkningstätheten upp till 300 meter från banan samt jordmånen och banas trafikförhållanden. I praktiken är områdena dock cirka 500 meter längre i båda ändar, eftersom hastigheten kan ökas först när den sista vagnen har lämnat begränsningsområdet”, berättar Markku Nummelin, direktör för järnvägstrafiken.

Trafikledsverket fortsätter att mäta vibrationerna i områdena. ”På basis av resultaten från testkörningar minskar en hastighetssänkning till 50 km/h avsevärt mängden vibrationer, men vi vill även följa upp hastighetsbegränsningarnas effekter och vi fortsätter att utveckla tekniska lösningar, säger Nummelin.

Ytterligare information för medier:

Direktör för järnvägstrafiken Markku Nummelin, tfn 029 534 3971

Teknik och miljö-avdelningens direktör Minna Torkkeli, tfn 029 534 3632

Kundkontakter:

Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Information på nätet:

https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

Meddelanden gällande regionala hastighetsbegränsningar 9.1.2020:

Trafikledsverket planerar hastighetsbegränsningar på grund av vibrationer från järnvägar

 

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015