Tillbaka

Gör en upptäcktsfärd på Berättelsekartan!

Gör en upptäcktsfärd på Berättelsekartan!

Publicerad 20.5.2020

Berättelsekartan som berättar om trafikens historia finns på finska, svenska och engelska. På kartan hittar du till exempel fyrar, museivägar och museifartyget S/S Saimaa.

Valvojan kannella

Levt liv på vägar, spår och farleder

Berättelsekartan som publicerades under jubileumsåret för Finlands självständighet ger trafikanterna information om trafikens och Finlands historia. Man kan nu bekanta sig med trafikens historia på finska, svenska och engelska.

– Nästa sommar kommer fler bilder på kartan, säger Jarmo Koistinen, överinspektör vid Trafikledsverket.

Fyrar, museivägar, järnvägar, musei- och järnvägsbroar, kanaler och farledsmuseer... Objekten på kartan bär med sig historia och berättar om tidigare generationers förmåga att bygga upp samhället. Genom att bekanta sig med kartan kan man klarlägga till exempel Tavastlands oxväg eller Bengtskärs fyr.

S/S Saimen, 127-åriga fartygsskönheten

Trafikledsverkets traditionsarbete omfattar väg-, järnvägs- och havsmuseerna från specialmuseerna i den finländska trafiken samt fem kanalmuseer. Till dessa hör också S/S Saimen, ett 127-årigt museifartyg vars hemmahamn är Nyslotts hamn.

På tröskeln till sommaren finns glädjande nyheter om det äldre fartygets skick: fartygets botten är enligt den senaste inspektionen i mycket gott skick.

– Andra veckan i juni får vi fartyget i sjödugligt skick. Vi åker när begränsningarna tillåter det, berättar Jukka Väisänen, fartygets kapten och Trafikledsverkets sjöfartsexpert.

Fartyget byggdes 1893 som inspektionsfartyg för lotsdistrikten i Saimen och Kallavesi. Under sin långa tid har skönheten stött på blixtar och bombningar, men går fortfarande ståtligt på Saimens vågor.

För att fartyget ska fungera måste den komma ut på vatten en stund varje sommar. 
Redan några dagar gör gott, säger Väisänen.