Tillbaka

Försök med cykelleder längs byvägar i Hattula enligt holländsk modell

Försök med cykelleder längs byvägar i Hattula enligt holländsk modell

Publicerad 27.09.2019

Finland hämtar nya lösningar för cykel- och gångbanor från Holland. Byvägsförsök enligt holländsk modell genomförs redan i byarna Sattula och Pappilanmäki i Hattula. Hur fungerar en väg, där det ena körfältet frigörs för fotgängare och cyklister?

De båda byvägsförsöken i Hattula inleddes i slutet av förra sommaren, först på Sattulantie och sedan på Pappilanniementie. På Sattulantie är försökssträckan 2,5 kilometer lång i och på Pappilanniementie 500 meter. Man har använt sig av en holländsk modell, där biltrafiken får en fil mindre, medan cykel- och gångbanorna görs bredare och säkrare på vardera sidan av körbanan. Modellen passar bra på vägar där motortrafiken inte är särskilt livlig. Det är frågan om en ny trafiklösning som gynnar cyklister och fotgängare i och med att det blir trivsammare och säkrare att ta sig fram med cykel eller till fots.
 

Sattulantie Hattula


Byvägen i Sattula premierades som årets bästa cykelgärning 2018 vid Suomi Pyöräilee-evenemanget. Enligt kriterierna ska gärningen vara effektiv, rolig och påhittig och få publicitet. Bakom försöket låg en oro över barnens säkerhet längs Sattulavägen. Man hoppas att den holländska byvägsmodellen ska uppmuntra fler barn att cykla eller promenera till skolan. Målet med försöken är inte bara att öka säkerheten utan också att få bort onödig genomfartstrafik.

Byborna har i regel varit nöjda med vägarna. Redan några veckor efter invigningen ökade cykeltrafiken längs vägarna samtidigt som genomfartstrafiken minskade. Lösningen har fungerat bra även vintertid, även om vägmärkningarna inte syns då.

Kostnaderna för byvägarna är rimliga, då det enda som behöver göras är att måla nya vägmärkningar. En separat cykelväg skulle däremot vara mer än tio gånger dyrare och ta längre tid att bygga.
 

”Kostnaderna för planering och genomförande av Sattulantie-projektet uppgick till omkring 150 000 euro. Eftersom det var ett helt nytt arrangemang i Finland, fick vi dessutom fundera noggrant på vissa saker, till exempel vägmärkningarna”, berättar trafiksystemexperten Herkko Jokela på NTM-centralen i Nyland.

Byvägsmodellen har testats också på andra håll i Finland, till exempel i Pyttis, där en motsvarande byväg byggdes i somras.

Trafikledsverket har föresatt sig att förbättra förhållandena för fotgängare och cyklister på statens trafikleder. Byvägarna är lysande exempel på ett helt nytt tankesätt inom planeringen av landsvägstrafiken, och erfarenheterna av försöken kan utnyttjas runtom i landet.

Mer på webben:

Sattulan kyläyhdistys: Sattulantie uuden suomalaisen kylätien malliksi? (på finska)

Video från NTM-centralen: Tutustuminen Sattulan kylätiehen (på finska)


Sidan uppdaterad 19.10.2015