Tillbaka

Femton kommuner beviljades investeringsstöd för gång och cykling

Femton kommuner beviljades investeringsstöd för gång och cykling

Publicerad 30.1.2019

Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket Traficom har tillsammans beviljat 15 kommuner bidrag ur investeringsprogrammet för gång och cykling under 2018. Med programmet stöder man förbättrandet av förhållandena för gång- och cykeltrafik i städers och kommuners gatunät.

Investeringsprogrammet för gång och cykling

Denna omgång delades totalt 3,5 miljoner euro ut i understöd. Projektansökningar inom följande teman togs emot:

 • nya gång- och cykelrutter i stadsregioner
 • utveckling av befintliga rutter i stadsregioner
 • reskedjor, såsom utveckling av cykelparkering.

67 ansökningar lämnades in och 15 av dessa kunde beviljas finansiering. Man valde att finansiera projekt som bidrar till att öka antalet gång- eller cykelresor och deras andel av färdsätten. Projekten ska genomföras i kommunerna före slutet av 2020.

”Utifrån ansökningarna kunde vi se att man i projekten försöker erbjuda användarna en mycket kvalitativ infrastruktur för gång och cykling. De utvalda projekten fokuserar bland annat på kvalitetskorridorer för cykling, dvs. så kallade banor, som det är aktuellt att utveckla runtom i Finland. Även enkelriktade cykelvägar och cykelfiler i stadscentrumen lyftes fram bland projekten. I ansökningarna kunde vi också se en omfördelning av gaturummet så att man vill reservera en allt större del av gatan för fotgängare och cyklister. Bland de understödda projekten finns även flera som utvecklar reskedjor”, berättar Tytti Viinikainen, sakkunnig inom hållbar mobilitet vid Traficom.

 • Jyväskylä stad: Förbättring av den norra banan på avsnittet Heinälampi–Pappilanrinne
 • Lundo kommun: Skyltar för gång- och cykeltrafikleder i gatunätet i Lundo kommun
 • Kemi stad: Byggande av en cykelled
 • Esbo stad: Västra Tarvobron
 • Kuopio stad: Matkaajapolku och anslutningsparkering
 • Kyrkslätt kommun: Hermainensparkens cykelparkering
 • Ijo kommun: Jakkukylä-bron
 • Joensuu: Siltakatu på avsnittet Länsikatu–Noljakantie
 • Uleåborg: Andra skedet av Linnanmaa-banan
 • Tammerfors: Hervanta-banan
 • Åbo stad: Kvalitetskorridor för cykling längs Nylandsvägen
 • Vasa stad: Enkelriktade cykelvägar till Kyrkoesplanaden i Vasa
 • Vanda stad: Kvalitetskorridor för cykling mellan Dickursby och Håkansböle
 • Tavastehus stad: Utveckling av cykelparkeringen i Tavastehus
 • Villmanstrands stad: Utveckling av huvudcykelleden på avsnittet längs Marssitie

Mer information
ges av Tytti Viinikainen, sakkunnig inom hållbar mobilitet, tytti.viinikainen(at)traficom.fi, tfn 0295 34 6719


reaktionapit