Tillbaka

Ett decennium på landsvägarna: trafikmängderna och reparationsskulden har ökat

Ett decennium på landsvägarna: trafikmängderna och reparationsskulden har ökat

Publicerad 31.12.2019

Trafikmängderna på landsvägarna har ökat under det gångna decenniet. På grund av bristande finansiering finns det ingen motsvarande tillväxt i vägunderhållet.

Mellan åren 2010 och 2018 har trafikmängderna på landsvägarna ökat med ca 6,5 procent. Under det gångna decenniet har vägtrafiken ökat nästan varje år – de enda undantagen är åren 2012 och 2013. Även dessa år minskade trafikmängderna mycket måttligt.

Just nu omfattar landsvägsnätet ca 78 000 kilometer, och dess längd har hållit sig oförändrad under hela 2000-talet. Detta innebär dock inte att det inte har skett ändringar i vägnätet. Exempelvis fanns det 2019 ca 926 kilometer motorväg, medan det 2010 fanns 765 kilometer.

Även antalet broar har ökat, det har byggts ca 300 nya broar under decenniet. Bland dem finns det fler ovanligt långa broar. De nyligen färdigställda broarna i Vekaransalmi, Jännevirta och Laitaatsalmi stiger upp bland topp tio av Finlands längsta broar. Det finns nu ca 15 000 broar i landsvägsnätet.

Dessutom har antalet cykel- och gångvägar ökat med några hundra kilometer. Likaledes finns det nu 300 kilometer mer landsvägar som är upplysta än i början av decenniet.

Reparationsskulden ökade under 2010-talet

Under 2010-talet har det också pratats mycket om reparationsskulden – och orsaken till den. Under åren 2000–2010 i början av årtusendet var beläggningsmängderna ca 3 500 kilometer om året. Under åren 2010–2018 försågs endast något under 2 500 kilometer landsväg om året med beläggning. De minskade beläggningsmängderna har varit en följd av bristande finansiering.

Förutom i beläggningarna syns reparationsskuldens ökning också i broarna. Det finns just nu över 400 viktbegränsade broar och över 500 broar med klassificeringen dåligt skick. Viktbegränsningarna påverkas också av att fordonens storlek ökar.

Även om reparationsskulden ökade under 2010-talet är utsikterna nu något mer positiva. Det nya regeringsprogrammet medförde en varaktig nivåhöjning om 300 miljoner euro. Tack vare denna nivåhöjning kan Väylä långsamt minska reparationsskulden för vägar, järnvägar och vattenleder.