Tillbaka

Entreprenaden för att förbättra Ring I fortsätter nästa vecka

Entreprenaden för att förbättra Ring I fortsätter nästa vecka

Publicerad 17.03.2017

 

MEDIAMEDDELANDE 17.3.2017

Arbetet med att förbättra Ring I mellan Esbo stads gräns och Tavastehusleden återupptas efter vinteruppehållet. Entreprenaden inleds nästa måndag vid Esbo stads gräns med reparation av räcken längs körfälten i ostlig riktning.  Arbetet orsakar inga större trafikregleringar.

Räcken längs Ring I förnyas och repareras i ostlig riktning efter tunneln i Fågelberga, i början av byggarbetsplatsen. Mittfilen stängs under arbetet, men bara för en cirka 200 meter lång sträcka i gången. I östlig riktning är alltså två körfält i bruk.

Broreparationerna och grönarbetet inleds i månadsskiftet

I månadsskiftet mars-april står broreparationerna och grönarbetet i tur. På Vichtisvägen i östlig riktning repareras kantbalkar, vilket inte orsakar några trafikregleringar. Arbetet pågår i några veckor. Efter det byts brolockets isolering ut i två etapper, vilket kräver att två körfält stängs under arbetets gång.

Samtidigt påbörjas också broreparationer på Tavastehusleden i östlig riktning. Av fyra filer kommer då en mittfil att användas som arbetsområde, medan tre filer förblir i bruk.

I månadsskiftet kommer också de yttersta körfälten tillfälligt att stängas på grund av att det breds ut mylla och planteras växter på flera ställen i byggarbetsplatsområdet.

I april inleds asfalteringsarbetet. Då lappas vägen efter vintern på hela byggplatsområdet, det första skedet gäller främst ramperna och gång- och cykelvägarna.

Inga omfattande trafikregleringar på grund av vårens entreprenad

Förbättringsarbetet kommer inte längre att orsaka några omfattande ruttändringar, utan det resterande arbetet kan i huvudsak utföras genom att stänga enskilda körfält.

"Målet är att vi under vårens lopp kan hålla Ring I som trefältsväg så länge som möjligt, och stänga körfälten så lite som möjligt", säger entreprenören Graniittirakennus Kallio Oy.

Målet är att entreprenaden slutförs inom juni

Förbättringen av Ring I inleddes i mars i fjol. Cirka 90 % av entreprenaden är redan slutförd, ungefär ett halvt år snabbare än planerat.

I projektet har man hittills fortsatt att bygga tredje körfält från Vallberget till Vichtisvägen, reparerat planskilda anslutningars ramper, höjt bullerskydd och förbättrat busshållplatsarrangemang.  Största delen av broreparationerna är redan klara. Målet är att slutföra hela entreprenaden före slutet av juni.

BAKGRUND
Den senaste grundliga förbättringen av Ring I påbörjades i mitten av mars 2016. Inom projektet, som pågår till hösten 2017, fortsätter man att bygga tredje körfält från Vallberget till Vichtisvägen, förnya eller bredda ramperna i nordlig riktning på Tavastehusleden, reparera viadukterna över Vichtisvägen och Tavastehusleden samt bygga en ny överfart för fotgängare och cyklister över Vichtisvägen. Bullerskydden kommer att höjas och placeringen av busshållplatserna förbättras. Det finns ingen omväg förbi byggarbetsplatsen, så för att slippa trafikstockningar är det är bäst att  undvika morgon- och kvällsrusningen. Samåkning är också en god idé, liksom att använda kollektivtrafik i stället för bilen.

Ytterligare information: www.liikennevirasto.fi/keha1, Facebook: /kehaykkonen
Vi leder projektet: Trafikverket - Jarmo Nirhamo, tfn 0295 343596, jarmo.nirhamo@liikennevirasto.fi,
Beställningar av meddelanden och frågor om projektet: keha1@ahjocomms.fi
Trafikregleringar (på finska)/ WhatsApp: tfn 045 8994412
Telefon till byggarbetsplatsen: 050 308 2156 (Graniittirakennus Kallio Oy)


Sidan uppdaterad 19.10.2015