Tillbaka

ENTER HELSINKI – konst vid stadens livligaste infartsleder

ENTER HELSINKI – konst vid stadens livligaste infartsleder

Publicerad 26.8.2019

Under Helsingfors festspel förändras Helsingfors infartsleder till upplevelsemässiga konstutrymmen i samband med att konsthelheten ENTER HELSINKI ger människor möjlighet att ta del av verk som använder sig av både ljud och ljus.

Helsingfors festspel 15.8–1.9 för med sig konstinstallationer till huvudjärnvägsstationen, flygplatsen och Västra terminalen. Trafikledsverket möjliggjorde konstinstallationerna genom att erbjuda utrymmen och säkerhet för verken vid Helsingfors huvudjärnvägsstation och vid Helsingfors flygplats.

Konstinstallationen vid järnvägsstationen är ett gemensamt verk av Jon Hopkins, artist inom elektronisk musik, och Ville Hyvönen, audiovisuell designer. Verket sätter sin prägel på järnvägsområdet på olika sätt i takt med att mängden dagsljus varierar. Längs gången som leder till flygplatsens järnvägsstation kan man se Meeri Koutaniemis och Sami Yaffas Enter Me-verk, där fotografering, den instrumentala världens rytmer och dans i form av videoprojicering förenas. Timo Kaukolammis och Jenni Pystynens verk Silent Sea vid Västra terminalen utnyttjar avgångsaulans öppna utrymmen och vyn mot horisonten. Verket består av en rytmisk musikvärld och av en installation uppbyggd av delar som reflekterar ljuset och rör sig med luftströmmen på ett vågliknande sätt.

Konstverken uppmuntrar åskådarna att fundera på teman som ankomst och avfärd


Verken hälsar folk välkomna till Helsingfors och bjuder in människor till att stanna upp ett tag mitt i vardagen. Samtidigt uppmanar de på nyskapande sätt folk att fundera på teman som ankomst, avfärd, väntande och fri rörlighet. Flygstationens verk Enter Me ligger i den livligt trafikerade gången från Helsingfors flygplats till järnvägsperrongen, det vill säga där de flesta förbipasserande bara rusar snabbt förbi. Förbipasserandet väckte tankar hos konstnärerna bakom verket.

”När vi skapade verket funderade vi tillsammans med min man Sami Yaffa mycket på vad förbipasserande innebär. Syftet är att utmana stelheten i offentliga utrymmen, vad som är tillåtet eller inte i offentliga utrymmen. En dans på järnvägsstationen eller en komplimang från någon okänd kan få till möten mellan människor, vilket verket försöker uppmuntra”, berättar Koutaniemi om tillkomstprocessen bakom installationen Enter Me.

Också konstnären bakom verket på järnvägsstationen, Ville Hyvönen, berättar att utrymmena talade till honom under verkets skapelseprocess.

”Järnvägsstationen är ett oroligt ställe där det kryllar av människor under dygnets olika tider. Folk rör sig på järnvägsstationen även på kvällar och nätter och det gör det till ett särskilt intressant utrymme för konsten”, berättar Hyvönen.

Helsingfors festspel är Finlands största konstfestival och de firas över hela staden 15.8–1.9.2019. ENTER HELSINKI-verken kan upplevas under hela den tid som festspelen pågår på Helsingfors huvudjärnvägsstation, vid T2 Västra terminalen och vid Helsingfors-Vanda flygplats. Endast båtpassagerare har tillträde till Västra terminalens avgångshall.