Tillbaka

Distributionen av instruktionerna för vintersjöfarten försenas

Distributionen av instruktionerna för vintersjöfarten försenas

Publicerad 19.11.2019

Tyvärr kommer Postis strejk att försena distributionen av den tryckta versionen av publikationen Finlands vintersjöfart. Instruktionerna finns trots allt till hands i elektroniskt format på Baltic Icebreaking Management www.baltice.org/instructions och på Trafikledsverkets webbplats www.vayla.fi/web/sv/yrkessjofart/vintersjofart. Publikationen innehåller allmänna anvisningar avsedda för alla aktörer inom vintersjöfarten.