Tillbaka

Digiroad-publikationen 3/2016

Digiroad-publikationen 3/2016

Publicerad 7.7.2016

Digiroad-publikationen 3/2016 har utkommit den 6 juli 2016 och kan laddas ner från Trafikverkets Visnings- och nedladdningstjänst.

Materialet

Publikationen innehåller ett nytt dataslag: hinderkonstruktion är inkluderad i publikationen för första gången. Detta dataslag förbättrar särskilt tillförlitlighet vid navigering. Datan hämtas från Lantmäteriverkets Terrängdatabas.

Ytterligare information om publikationen finns på Digiroads nyhetsbrev (på engelska).

Följebrev

Beskrivning av dataslagen på engelska (ReadMe) finns på Documents sidan.

Nästa publikation

Nästa publikation planeras för augusti 2016.

Kontaktuppgifter

Vid frågor, kontakta Digiroad-operatören: e-post info(a)digiroad.fi eller via telefon 040-507 2301 (kl. 9-16).

Digiroad finns nu också på Twitter: @Digiroad_fi.