Tillbaka

Den konkurrenskraftiga, attraktiva, miljövänliga spårtrafiken – Järnvägsbranschens storevenemang samlar experter i Tammerfors

Den konkurrenskraftiga, attraktiva, miljövänliga spårtrafiken – Järnvägsbranschens storevenemang samlar experter i Tammerfors

Publicerad 21.1.2020

Över 1100 yrkespersoner inom järnvägsbranschen samlas i Tammerfors (den 21 och 22 januari) för att dela information om på vilket sätt framtidens tågtrafik kan göras allt mera konkurrenskraftig. Dragningskraft, effektivitet och punktlighet är i nyckelposition.

Spårtrafiken är det mest centrala transportalternativet med tanke på uppnåendet av klimatmålen. ”Heltäckande tågförbindelser mellan stadsregionerna är ryggraden i en fungerande pendlingsregion. Servicenivån och framför allt smidigheten inverkar på dragningskraften. I framtiden måste man dessutom i större utsträckning möjliggöra bebyggelse som utgår från kollektivtrafiken. Klimatmålen forcerar den här förändringen i trafiken”, säger Kari Wihlman, generaldirektör för Trafikledsverket.

Bannätets kondition och kapacitet betonas i och med utvecklingen av de digitala tjänsterna och automatiseringen. Det finns utrymmer för olika innovationer. ”Trafikledsverket ansvarar för järnvägarnas dagliga kondition och farbarhet. Den tekniska utvecklingen av järnvägarna fokuserar under de närmaste åren på dataöverföringssystemen och utvecklingen av automatiseringen och datamodellerna. På järnvägarna samlas information om bland annat banan, mätvagnarna, den rullande materielen och trafikstyrningen, vilket innebär att tätt samarbete mellan aktörerna är viktigt”, fortsätter Wihlman. 

På storevenemanget lyfts mångformigheten inom och digitaliseringen av spårtrafiken fram

Det är redan elfte gången som järnvägsdagarna ordnas. ”Det här evenemanget är branschens största och betydelsefullt med tanke på det kollektiva kunnandet. När det gäller järnvägssystemet accentueras samarbetet mellan aktörerna. Aktörer inom den offentliga förvaltningen, konsulter och operatörer finns på plats för att diskutera de nyaste innovationerna, forskningsrönen och ändringarna i verksamhetsmiljön”, säger Markku Nummelin, direktör för järnvägstrafiken.

Ett tema är spårtrafikens mångformighet. ”I Finland byggs för närvarande mera spårvägar än någonsin tidigare. De nya snabbspårvägarna och deras koppling till markanvändningen har väckt stort intresse och lyfts också fram i anförandena på evenemanget”, berättar Nummelin.

Ett annat tema med stor synlighet är digitaliseringen. ”Digirata är ett av de viktigaste pågående utvecklingsprojekten. En digital lösning för Finlands järnvägssystem, som ökar banornas kapacitet och tillgänglighet, är under planering. Om 10–20 år kommer kontrollsystemet för tågen i hela bannätet att vara helt annorlunda än för närvarande och samtidigt ansluts vi till järnvägssystemen i Europa. Detta arbete förs framåt med Digirata-projektet, som också har en framträdande roll på Rata2020-evenemanget.”

Mer information:

Generaldirektör Kari Wihlman, förfrågningar om intervjuer: direktör Anna Jokela tfn 0400 439 955

Direktör för järnvägstrafiken Markku Nummelin, tfn 029 534 3971

Information om evenemanget (på finska): https://vayla.fi/web/rata2020