Tillbaka

Bullerskärmarna vid Rv 1 i Veikkola: ändrade trafikregleringar under de närmaste veckorna

Bullerskärmarna vid Rv 1 i Veikkola: ändrade trafikregleringar under de närmaste veckorna

Publicerad 24.03.2020

Byggandet av bullerskärmarna i Veikkola framskrider och från och med i morgon berörs vägtrafiken av undantagsarrangemang. Trafikregleringarna gäller vägsträckan mellan Lamminpäävägen och Perälänjärvivägen.

Idag tisdagen den 24 mars leds vägtrafiken i riktning mot Åbo till körbanans högra kant och in på ett nytt tillfälligt vägavsnitt vid broarna som ska grundrepareras. Måndagen den 30 mars leds trafiken i riktning mot Helsingfors vid broarna in på den körbana som vanligtvis går mot Åbo.

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015