Tillbaka

Bullerskärmarna i Veikkola börjar byggas

Bullerskärmarna i Veikkola börjar byggas

Publicerad 05.03.2020

Byggandet av bullerskärmarna i Veikkola inleds onsdagen den 4 mars. Då inleds också de trafikregleringar och den omledning av trafiken som tillämpas under entreprenaden. Informationstavlor om detta finns på projektområdet för bilister och övrig trafik.

Hastighetsbegränsningen sänks till 60 km/h i projektområdet. Vi omber alla att iaktta hastighetsbegränsningarna, eftersom de påverkar entreprenörernas säkerhet och arbetets gång. Hastigheten sänks först för trafiken i riktning mot Åbo och inom de närmaste dagarna också för trafiken i den andra riktningen.

Under hela entreprenaden används två körfält i bägge riktningarna, med undantag av arbeten som tillfälligt tar upp det ena körfältet.

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015