Tillbaka

Beläggningsarbete inleds på avsnittet Hemstrand–Stormossen längs riksväg 8

Beläggningsarbete inleds på avsnittet Hemstrand–Stormossen längs riksväg 8

Publicerad 05.09.2019

De garantitida reparationerna varar till slutet av september och under denna tid gäller vid byggarbetsplatsen en hastighetsbegränsning på 50 km/h.

Trafikarrangemangen ändras vid Böle och Karperö på rv 8. Hastighetsbegränsningen sänks till 50 km/h inom influensområdet för beläggningsarbetet. På riksväg 8 förblir hastigheten i närheten av byggarbetsplatsen 80 km/h och på övriga ställen är hastighetsbegränsningen 100 km/h.

Vid Böle ersätts de tidigare strukturskikten med lättare material och man lagar nya bärande skikt samt ny beläggning. Arbetet genomförs på halva vägen åt gången. Garantireparationen görs på vägens hela bredd.

På andra ställen görs reparationerna med beläggningsskikt.

Arbetet utförs under september

Arbetet fortskrider med trafikarrangemang vecka 36, då det görs öppningar i mitträcket.

Veckorna 37 och 38 repareras först körfältet som går från Karleby till Vasa. Efter detta görs motsvarande på körfältet i riktningen Vasa–Karleby.

Vecka 39 beläggs hela huvudkörfältet på den 8 km långa motorvägen.

Mer information:

Frans Emil Nygård Skanska, tfn 0407175203

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015