Tillbaka

Avbrott i tågtrafiken mellan Riihimäki och Tammerfors under fem veckoslut i november–december

Avbrott i tågtrafiken mellan Riihimäki och Tammerfors under fem veckoslut i november–december

Publicerad 26.09.2018

Under fem veckoslut i rad, veckorna 45–49, kommer det att förekomma avbrott i tågtrafiken mellan Riihimäki och Tammerfors på grund av säkerhetsanordningsarbete. Avbrotten börjar på nätterna mellan fredag och lördag klockan 04.00 och pågår i 24 timmar i gången. Under avbrotten kan bara vissa fjärrtåg och enstaka godståg använda banan.

Trafikverket förnyar säkerhetsanordningarna på banavsnittet mellan Riihimäki och Tammerfors under november och december. På grund av säkerhetsanordningsarbetet måste Trafikverket stänga hela banan mellan Riihimäki och Tammerfors eller delar av den för tågtrafik under en 24 timmars period fem veckoslut i rad. Avbrotten gäller både passagerar- och godstrafik.

”Säkerhetsanordningarna på banavsnittet har nått slutet av sin livscykel och måste förnyas. Det medför tillfälliga olägenheter då säkerhetsanordningarna tas i bruk, men på lång sikt vägs detta upp av de positiva effekterna. Tack vare de nya säkerhetsanordningarna kommer trafiken på banavsnittet Tammerfors–Riihimäki att löpa smidigare och blir mindre störningskänslig”, säger Juha Lehtola, projektchef på Trafikverket.

Förnyandet av säkerhetsanordningarna stör inte pendeltrafiken på vardagarna

Det är inte möjligt att förnya säkerhetsanordningarna utan några som helst avbrott. Avbrotten på grund av arbetet har med avsikt förlagts till veckosluten.

”Säkerhetsanordningarna förnyas på Finlands livligaste banavsnitt. Tillsammans med Trafikverket har vi har planerat trafikarrangemangen så att den livliga pendeltrafiken påverkas så lite som möjligt. Lördag är den dag i veckan då man gör minst resor, så trafikändringarna påverkar betydligt färre kunder då än under pendelresorna på en vardag. Vi kommer att ordna ersättande busstransport under dessa lördagar”, säger Juho Hannukainen, direktör för planering av fjärrtrafik vid VR.

Ytterligare en orsak till varför arbetet förläggs till veckosluten är att man har uppskattat hur länge arbetet skulle ta utan avbrott.

”Vi övervägde olika alternativ och kom fram till att vi stör människors och varors mobilitet i minst utsträckning om vi förlägger säkerhetsanordningsarbetet och avbrotten till veckosluten. Nu slutför vi kontraktet på fem veckor med olägenheter i stort sett bara på veckosluten. Utan dessa avbrott skulle arbetet ta 14 veckor och under hela den tiden skulle arbetet medföra både mindre och större olägenheter för tågtrafiken”, berättar Juha Lehtola på Trafikverket.

Var beredd på avvikelser i tågtrafiken

Det kommer att förekomma avvikelser i tågtrafiken på veckosluten under veckorna 45–49. Avbrotten påverkar främst trafiken via banavsnittet mellan Riihimäki och Tammerfors.

”Vi gör vårt bästa för att orsaka så lite störningar som möjligt i tågtrafiken. I praktiken kan vi emellertid öppna banan bara för vissa fjärrtåg och för enskilda viktiga godståg under avbrotten”, berättar Juha Kröger, järnvägssakkunnig på Trafikverket.

Då säkerhetsanordningarna tas i bruk kan det i början också förekomma en del förseningar i tågtrafiken.

Tidtabell för avbrotten

Avbrotten på banavsnittet mellan Riihimäki och Tammerfors följer följande tidtabell:

Lör 10.11 kl. 04:00 – Sön 11.11 kl. 04:00

Lör 17.11 kl. 04:00 – Sön 18.11 kl. 04:00

Lör 24.11 kl. 04:00 – Sön 25.11 kl. 04:00

Lör 1.12 kl. 04:00 – Sön 2.12 kl. 04:00

Lör 8.12 kl. 04:00 – Sön 9.12 kl. 04:00

Information om busstransporter och avvikande tidtabeller finns på VR:s webbsidor: http://www.vr.fi/rita

Ytterligare information

Projektchef Juha Lehtola,
Trafikverket,
tfn 029 534 3892
fornamn.efternamn(at)trafikverket.fi

 


Sidan uppdaterad 19.10.2015