Tillbaka

Åtgärder i rätt tid spar reda pengar i vägunderhållet

Åtgärder i rätt tid spar reda pengar i vägunderhållet

Publicerad 13.12.2019

Om vägskador snabbt repareras kan en liten lappning räcka. Om man däremot inte har möjlighet att rusta upp en väg på flera år kan också vägkonstruktionen ta skada. Att reparera vägkonstruktionen kräver mycket arbete och blir dyrt. Därför gör tidsplaneringen av underhållet skillnad.

Både grusvägar och belagda vägar består av många lager. På belagda vägar är det översta lagret en beläggning och på grusvägar ett slitlager. Ett översta lager i gott skick förebygger svårare skador. I synnerhet det lägre liggande bärlagret bör skyddas mot vatten eftersom vägens bärighet är bättre när vägen är torr.

Det är med andra ord fråga om en lite liknande princip som i tänder. Tandkronan skyddar de djupare belägna delarna, såsom roten. Om ett hål når ända till roten blir åtgärderna dyrare och mer smärtsamma.

"När det gäller reparationer är jämförelsen med tänder träffande. Å andra sidan kan hål i tänderna förebyggas genom god skötsel. Situationen är en annan för vägar. Vägar slits i vilket fall som helst, men vi måste följa upp deras skick och göra reparationer i rätt tid", konstaterar vägtrafikdirektör Pekka Rajala på Trafikledsverket Väylä.

Exempel på underhåll i rätt tid är punktreparationer av beläggningen. Om en väg endast har få hål lönar det sig vanligen att lappa dem.

"Om det är gott om hål är det mer ekonomiskt att förnya hela beläggningen på en gång. Här gäller storleksekonomi", säger Rajala.

Vi vet i vilket skick vägarna är

Trafikledsverket Väylä och NTM-centralerna följer aktivt upp utvecklingen av landsvägarnas skick. Man gör med jämna mellanrum skadekartläggningar och utnyttjar dessutom prognosmodeller som anger i vilken riktning utvecklingen sannolikt går den närmaste tiden. Tack vare mätningar och respons har myndigheterna aktuella uppgifter om i vilket skick vägarna i Finland är.

Utifrån uppgifterna om skicket vet vi också när det är mest lönsamt att göra reparationer. Att lyckas med detta har dock under en lång tid försvårats av den otillräckliga finansieringen av underhållet.

"Vi har varit tvungna att prioritera underhållet av huvudvägarna. Därför har det eftersatta underhållet ökat, i synnerhet på vägar med lite trafik", förklarar Rajala.

Nu kan vi på den här punkten se ljus i vägtunneln.

Nästa år kan Trafikledsverket Väylä med stöd av extra finansiering även rusta upp lite mer av det lägre vägnätet och därmed åtgärda en del av det eftersatta underhållet. På många vägar är det emellertid nu dyrare att reparera skadorna eftersom den optimala tidpunkten för reparationerna har passerats.

"På lång sikt är reparationer i rätt tid förmånligare. Om finansieringen förblir på en bra nivå har vi bättre möjligheter att reparera vägarna när det är mest lönsamt. Att eliminera det eftersatta underhållet kräver dock tid eftersom summan för landsvägarnas del uppgår till cirka 1,3 miljarder euro", påpekar Rajala.