Tillbaka

Arbetena på muddringen av Karleby farled och hamn fortsätter

Arbetena på muddringen av Karleby farled och hamn fortsätter

Publicerad 30.04.2019

Muddringsarbetena i Karleby farled och hamn som inleddes 2018 startar igen efter vinterpausen den första maj 2019.

Muddringsarbetena i Karleby farled och hamn fortsätter med muddring av jordämnen och sprängningsarbeten av berggrundsområden. Under maj-augusti muddras också mjuka jordämnen med sugmudderverk. Jordämnena deponeras på Bombholmen och i deponeringsbassängerna i Djuphamnen och Silverstenshamnen. Sprängstenen används i hamnens bankkonstruktioner.

I farleden och dess närhet finns det många olika arbetsfarkoster. Förutom de tre muddringsfarkosterna och sugmudderverket rör sig bogserbåtar, pråmar och båtar för persontransporter.

Trafikledsverket och Karleby Hamn Ab påminner om att på grund av sprängningsarbetena är det förbjudet att dyka i den omedelbara närheten av farleden och arbetsområdena. Av säkerhetsskäl uppmanas fritidsbåtar och fiskefartyg lägga kursen förbi arbetsenheterna på så långt avstånd som möjligt.

Muddringsfarkosternas rörelser kan följas på den öppna karttjänsten: https://is.ramboll.fi/kokkolan_satama/

Fördjupningen av Karleby farled och hamn blir färdig i slutet av 2020.

 

Ytterligare uppgifter om projektet ger:

 

Seppo Paukkeri, chef för farledsprojektet, tfn 029 534 3361, seppo.paukkeri@vayla.fi

Torbjörn Witting, verkställande direktör för Karleby Hamn Ab, tfn 040 511 9595, torbjorn.witting@portofkokkola.fi

 

Projektsidor: https://vayla.fi/kokkolan_vayla

Facebook:  https://www.facebook.com/Kokkolanvayla/


reaktionapit
Sidan uppdaterad 19.10.2015