Tillbaka

Anvisningar på stationsomgivningens tillgänglighetsplanering har samlats ihop

Anvisningar på stationsomgivningens tillgänglighetsplanering har samlats ihop

Publicerad 4.10.2019

Sujuva.info gör planerarnas arbete klarare och enklare genom att samla ihop alla anvisningar och bestämmelser angående tillgänglighetsplaneringar som berör stationsmiljöer.

I stationsmiljöerna finns flera markägare och andra aktörer. Planeringens utmaning är de olika aktörernas olika anvisningar och planeringspraxis. Tillgängligheten och de tillgängliga rutterna ska ändå fortsätta oavbrutna på hela stationsområdet. Webbplatsen Sujuva.info som nyligen blivit klar samlar ihop förordningar, bestämmelser och rekommendationer som presenteras i klara ritningar.

”Webbplatsen är lättläst och avsedd för planerare inom olika branscher, men den kan även utnyttjas av beslutsfattare och underhållare av utrymmen”, berättar projektchef Anna Miettinen vid Trafikledsverket.

Sujuva.info underlättar genomförandet av tillgängligheten i planeringens olika faser, detta gör planeringen klarare och snabbare än tidigare. Förutom ritningarna som innehåller anvisningskort finns anvisningarna som en tabell som innehåller källor till och ytterligare information på förordningarna och rekommendationerna.

Projektet har genomförts i samarbete av Trafikledsverket, HST, Esbo, Helsingfors och Vanda stad samt Miljöministeriet, HRT och WSP Finland. Projektet leds av Trafikledsverket som ansvarar för att webbplatsen uppdateras årligen om tillgänglighetsanvisningarna ändras.

Bekanta dig med webbplatsen på sujuva.info

Ytterligare information:

Anna Miettinen
Trafikledsverket
anna.miettinen@vayla.fi.
tfn 029 534 3837

Riikka Kallio
WSP Finland
riikka.kallio@wsp.com
tfn 040 8612191