Tillbaka

Analys av trafik- och mobilitetsdata för utveckling av vägtrafiken

Analys av trafik- och mobilitetsdata för utveckling av vägtrafiken

Publicerad 30.1.2019

Föregripande av och snabb kommunikation kring rusningstrafik och avvikande situationer betjänar alla vägtrafikanter. Med hjälp av artificiell intelligens har vi undersökt och testat nya metoder för trafikberäkning och föregripande av rusningstrafik och avvikande situationer.

Målet är en omfattande kunskapsbas som kan användas mångsidigt

Inom ramen för Trafikledsverkets (tidigare Trafikverket) digitaliseringsprojekt undersökte, testade och utvecklade vi moderna lösningar som underlättar insamlingen av trafik- och mobilitetsdata inom väg-, vatten- och järnvägstrafiken. Målet var att skapa en omfattande kunskapsbas med grundläggande data och en lägesbild som kan utnyttjas för trafikstyrning, information, planering av trafikleder, byggande, underhåll och informationstjänster.

Resultatet av crowdsourcing-datainsamlingen är en app för trafikinformation

I samarbete med frivilliga vägtrafikanter och en samarbetspartner utvecklade och testade vi crowdsourcing-datainsamling via mobila enheter. Resultatet blev en första version av en app som används på mobila enheter (LiviApp) och innehåller egenskaper från den populära tjänsten Trafikläget, som Trafikledsverket producerat, i kombination med tjänsterna i Trafikledsverkets och NTM-centralernas gemensamma Responskanal. Appen lanseras under 2019.

Artificiell intelligens, laserradar och bigdata i ett moln

Nya metoder för datainsamling utforskades också för att förbättra säkerheten i vägtunnlarna. Den artificiella intelligensen lärdes att identifiera normalt trafikflöde och avvikelser från detta utifrån en datakombination som skapats av videobild och laserradar. Avvikande situationer skulle då producera en automatisk signal som går till trafikstyrningen och kunde begränsa trafiken i tunneln eller stänga tunnelt helt samt initiera nödvändiga räddningsåtgärder. Undersökningen gav en god grund för mer omfattande användning av teknologin i fråga i vägnätet.

Medan digitaliseringsprojketet pågick byggdes en hanterings- och analysmiljö, främst i form av en molntjänst, för stora datamängder. Denna miljö möjliggör kostnadseffektiv och skalbar lagring och administration av samt informationstjänster kring realtidsobservationer och av mer statiska, stora datamängder, såsom bild- och videodata.

Tjänster för kollektivtrafiken och öppna data för olika behov

Inom ramen för projektet utvecklade och tog man även i bruk bland annat ett register och en öppen informationstjänst för statsfinansiering av kollektivtrafiken och nyckeltal, samt en mer användarvänlig Reseplanerare, som utvecklats tillsammans med HRT.

Den offentliga trafikinformationen om sjöfarten (AIS), fartygsanlöp i hamnarna, trafik- och konfigurationsinformation för järnvägstrafiken samt data från de automatiska mätstationerna och väderstationerna i vägtrafiken publicerades som öppna data i tjänsten Digitraffic.

 

Mer information:

Enhetsdirektör Jari Myllärinen, Trafikledsverkets informationsavdelning, tfn 029 534 3636
Analysexpert Pekka Kinnunen, Trafikledsverkets informationsavdelning, tfn 029 534 3250
E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@vayla.fi


reaktionapit