Tillbaka

Åk på en cykelresa och upplev en bit av det vackraste sommar-Finland

Åk på en cykelresa och upplev en bit av det vackraste sommar-Finland

Publicerad 9.7.2020

I sommar cyklar vi i hemlandet. Du kan bekanta dig med kusten, skogarna och andra fantastiska landskap till exempel längs EuroVelo-rutterna. Rutterna går genom Finland, till exempel från Helsingfors till Åbo och från Näätämö till Vederlax.

Med cykel längs västkusten eller östgränsen

Sommaren 2020 tillbringar vi i hemlandet. Du kan njuta av sommaren genom att till exempel åka på en cykelresa längs en EuroVelo-rutt.

EuroVelo är ett projekt som främjas av Europeiska cyklistförbundet och som syftar till att inrätta en nästan 90 000 kilometer lång cykelväg som går genom hela kontinenten.

– För närvarande går fyra rutter genom Finland, av vilka en stor del hör till statens leder, berättar sakkunnig Maija Rekola vid Trafikledsverket.

Information om rutterna finns bland annat på EuroVelo-webbplatsen. Till exempel Iron Curtain Trail går från Näätämö till Vederlax och Baltic Sea Cycle slingrar sig från Vaalimaa via Åbo till Torneå.

I budgeten 2020 och i den fjärde tilläggsbudgeten har sammanlagt 42,9 miljoner euro reserverats för att främja gång och cykeltrafik. 10 miljoner euro används för att utveckla statens trafikledsnät, och Trafikledsverket har kavlat upp ärmarna för att märka ut EuroVelo-rutterna.

–  Det första markerade EuroVelo-avsnittet kommer i sommar ut i terrängen mellan Helsingfors och Åbo, säger Rekola.

Utplaceringen av skyltarna sköts av NTM-centralerna i Egentliga Finland och Nyland. Längs rutten kan man beundra bland annat Ekenäs strandlandskap och historiska sevärdheter.

Trafikledsverket utreder också skyltningen av sträckan mellan Helsingfors och Vaalimaa tillsammans med NTM-centralerna i Sydöstra Finland och Nyland. På den här sträckan skulle man kunna bekanta sig med exempelvis Pyttis gamla brukslandskap, Borgå och Kotka.

EuroVelo-skyltar

Skyltar märkta med Europas stjärnor styr utfärden

EuroVelo-skyltarna är trafikmärken i enlighet med den nya vägtrafiklagen och det finns tre slags skyltar: Skyltar för fotgängare och cykeltrafik, orienteringstavlor för cykeltrafik (på bilden) samt avståndstavlor för cykeltrafik som placeras ut exempelvis i korsningar. Dessa kompletterar vid behov den vägledning som gjorts för biltrafiken.

– EuroVelo-skyltarna skiljer sig från andra trafikmärken genom att de är märkta med Europas stjärnor, säger Jukka Hopeavuori, sakkunnig inom vägtrafikledning vid Trafikledsverket.

På avståndstavlorna kan cyklisten kontrollera hur lång sträckan mellan de olika punkterna är. Skyltarna mellan Helsingfors och Åbo visar till exempel att sträckan är 180 kilometer lång.

Rutterna planeras speciellt med säkerheten i åtanke: Vägarna som väljs är i gott skick och längs dem går i allmänhet tung trafik endast i liten utsträckning. I Finland ligger bosättningscentrumen långt från varandra, vilket underlättar planerarens arbete.

– Ett annat särdrag är det stora antalet enskilda vägar. På en del av dem kan man märka ut en cykelrutt, på andra inte, berättar Hopeavuori.

Det lokala förenas med cykling

Cykelturismen gör gott både för individen och för samhället. Insjöområdena, havsstränderna samt skogsdungarna och vildmarkerna längs östgränsen målar alla upp olika bilder av Finland.

– Cykelturism är en utmärkt möjlighet att bekanta sig med hemlandet, säger Rekola.

Inhemska företag drar nytta av cykelturismen, eftersom det långsamma resandet gör att många cyklister stannar upp vid inkvarterings- och restaurangtjänster.

– För den som åker iväg längs en EuroVelo-rutt lönar det sig att ta reda på både ruttens gång och tjänsterna längs rutten på förhand, tipsar Hopeavuori.

Det lokala är nyckelorden för cykelturismen och rutterna främjar också kommunernas sak. Förutom medborgarna har även kommunerna inspirerats av cykelturism, och till exempel i Tammerforsregionen och i Östra Finland har rutterna utvecklats snabbt.

– Utvecklingen av cykelturismen är en viktig del av det nationella programmet för att främja gång och cykling. Förutom att utveckla skyltningen och rutterna stöder staten till exempel inrättandet av ett nationellt centrum för cykelturism, summerar specialsakkunnig Tuire Valkonen vid kommunikationsministeriet.