Rautateiden verkkoselostus

Lataa PDF

LIITTEET

 

LIITTEET

Liitteet ovat ladattavissa kokonaisena pakettina oheisesta linkista: 

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lv_2017-02_vs2019_liitteet_web.pdf

LIITTEET

Liite 1 Rataosien perustiedot

Liite 2 Rautatieliikennepaikat

Liite 3 Liikennöimismääräykset valtakunnanrajan ylittämiseen välillä Tornio–Haaparanta

Liite 4 Kuormaulottuma

Liite 5 Aukean tilan ulottuma

Liite 6 Ratojen päällysrakenneluokat, päällysrakenneluokista johdetut EN rataluokat ja sallittavat nopeudet eri akselipainoilla

Liite 7 Sähköistys

Liite 8 Turvalaitejärjestelmät

Liite 9 Rautatietunnelit valtion rataverkolla ja silloista, tunneleista ja tärinäs-tä johtuvat rajoitukset 

Liite 10 Radan kunnosta aiheutuvat nopeusrajoitukset

Liite 11 Liikennöintiin vaikuttavat merkittävät ratatyöt

Liite 12 Liikenneviraston tarjoaman vaihtotyön liikenteenohjauspalvelun kuvaus ja hinnan muodostuminen

Liite 13 Nopeuden riippuvuus liikkuvasta kalustosta

Liite 14 Yliraskaiden vaunujen kuljettaminen

Liite 15 Venäläisen standardin mukaisten vaunujen kuljettaminen

Liite 16 Liikkuvan kaluston valvonta

Liite 17  Ratajohtoverkon siirtomaksuhinnasto 1.1.2018 alkaen

Liite 18 VIRVE-verkon käyttö junaliikenteessä

Liite 19 Turvallisuusasiat

Liite 20 Kuvaus valtion rataverkon liikennepaikkojen ratapihojen raiteistojen
käytöstä aikataulukaudella 2019

Liite 21 Liikenneviraston juna-asemat

Liite 22 Muiden omistamat juna-asemat

Liite 23 Ilmalan palvelut